Menu
TRANSBALTICA: Innowacyjnie o transporcie

TRANSBALTICA: Innowacyjnie o transporcie

2018-05-18

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wziął udział w zorganizowanej w Wilnie międzynarodowej konferencji TRANSBALTICA 2018 „Innovations and Digitalization: Transport In the Future Economy”, poświęcanej wdrażaniu innowacji i technologii cyfrowych w transporcie. Spotkał się też z ministrem transportu i komunikacji Republiki Litewskiej Rokasem Masiulisem.

– Innowacje i technologie cyfrowe to stały element naszego myślenia o infrastrukturze i mobilności. Automatyzacja transportu jest nieunikniona. Polska aktywnie bierze w niej udział i chce mieć realny wpływ na jej kształt. W tym procesie ważna jest jednak szeroka współpraca z różnymi gałęziami gospodarki oraz uzyskanie akceptacji społecznej – podkreślił minister Andrzej Adamczyk podczas inauguracji konferencji.

Minister przedstawił działania oraz plany polskiego rządu w kwestii popularyzacji technologii cyfrowych w transporcie. Wśród nich wymienił prace nad Krajowym Systemem Zarządzania Ruchem oraz wprowadzenie do polskiego prawodawstwa przepisów umożliwiających testowanie rozwiązań autonomizujących transport drogowy.

W trakcie dwustronnych rozmów z ministrem transportu Litwy omówiono m.in. stan realizacji wspólnych projektów infrastrukturalnych Rail Baltica i Via Baltica oraz postępy we wdrażaniu inicjatywy Via Carpatia. Rozmowy dotyczyły również dalszych działań w kwestii Pakietu Mobilności oraz inwestycji infrastrukturalnych przewidzianych do realizacji w ramach przyszłego budżetu Unii Europejskiej.

 

TAGI

Andrzej AdamczykMinisterstwo Infrastruktury

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry