Menu
To już 5 lat!

To już 5 lat!

2019-05-24

Dokładnie 15 kwietnia 2014 roku w KRS zostało zarejestrowane PKP Utrzymanie. Spółka 5 lat temu została wydzielona ze struktur TK Telekom. Kierunkiem działalności nowopowstałej spółki Grupy PKP było utrzymanie urządzeń telekomunikacyjnych oraz dbanie o bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego.

PKP Utrzymanie szybko zostało największym w Polsce dostawcą usług serwisu sprzętu telekomunikacyjnego dedykowanego firmom działającym w sektorze kolejowym.

Podstawowym zadaniem Spółki było prowadzenie działalności związanej z utrzymaniem linii telekomunikacyjnych, urządzeń telekomunikacji przewodowej, radiokomunikacyjnych i specjalnych – głównie związanych z prowadzeniem ruchu pociągów oraz systemami dynamicznej informacji podróżnych.

Ponadto PKP Utrzymanie oferowało usługi operatorskie: dzierżawę łączy analogowych, kolokację, usuwanie kolizji z istniejącą telekomunikacyjną infrastrukturą kolejową oraz wykonywanie uzgodnień dokumentacji technicznej i wywiadów branżowych. Na prośbę właściciela – PKP S.A. nad nowopowstałą spółką opiekę objęła PKP PLK S.A., czyli właściciel infrastruktury kolejowej, co na starcie pomogło wypracować PKP Utrzymanie silną pozycję na kolejowym rynku.

Spółka z biegiem czasu zaczęła rozwijać wachlarz świadczonych usług, stąd decyzja PKP S.A. o połączeniu z działającą na rynku kolejowym PKP Budownictwo, które nastąpiło 3 stycznia 2018 roku i od tego momentu obie spółki zaczęły funkcjonować pod nową marką PKP TELKOL. Połączenie kompetencji utrzymaniowych i budowlanych dało efekt synergii i pozwoliło na rozwój kompetencji firmy w nowych obszarach umacniając pozycję podmiotu na rynku.

Jednym z najważniejszych kontraktów po połączeniu jest udział w inwestycji związanej z modernizacją Linii nr 7 na trasie Warszawa-Lublin. To projekt, który jest jednym z największych kontraktów kolejowych realizowanych w Polsce. Całkowita wartość inwestycji PKP PLK S.A. przekracza 3 mld zł. Udział PKP TELKOL sp. z o.o. w przetargu to działania opiewające na prawie 60 milionów złotych. Zakres prac objął budowę między innymi sieci kablowej, systemów PPOŻ i Systemów sygnalizacji włamania i napadu, systemów nadzoru audiowizualnego oraz zapewnienie łączności przewodowej i radiołączności.

Kolejny projekt realizowany przez PKP TELKOL to SDIP – czyli System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w 65 lokalizacjach w Polsce. W ramach umowy zainstalowano i skonfigurowano system informacji wizualnej i głosowej na wybranych dworcach na terenie całego kraju. W minionym roku spółka przejęła także obsługę Wi-Fi na wytypowanych dworcach kolejowych.

PKP TELKOL uczestniczy w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa biorąc udział w projektowaniu oraz budowie sieci światłowodowych w 3 regionach Polski: kujawsko-pomorskim, jeleniogórskim i zachodniopomorskim. W ramach projektu do Internetu podłączane są szkoły oraz gospodarstwa domowe obejmujące w dużej części obszary wiejskie.

Spółka zakłada rozwój oferty w ramach której zaplanowano wprowadzenie usługi zintegrowanej obsługi dworców kolejowych oraz innej infrastruktury. W ramach realizacji tego obszaru uruchomiono projekt pilotażowy na dworcu Bydgoszcz Główna, którego celem jest przejęcie przez PKP TELKOL kompleksowej usługi utrzymaniowej dworca w Bydgoszczy.

Spółka PKP TELKOL aktywnie włączyła się w program elektromobilności, realizując wspólnie z PKP S.A. i KZŁ Bydgoszcz budowę stacji ładowania samochodów elektrycznych zlokalizowanych przy wybranych Dworcach PKP. W systemie projektuj/buduj wykonano zewnętrzne linie zasilające do stacji ładowania samochodów elektrycznych przy Dworcach PKP.

Prowadzone są także działania mające na celu dobro pracowników. Już w pierwszym roku działalności PKP TELKOL, spółka wypracowała ze Związkami Zawodowymi nowe postanowienia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Zgodnie z obietnicą poprawie uległy warunki finansowe. Wszyscy pracownicy otrzymali w 2018 roku podwyżkę wynagrodzenia, która przekroczyła pierwotne założenia Zarządu Spółki. Pracownicy regularnie odbywają szkolenia, które podnoszą ich kwalifikacje zawodowe. Spółka prowadzi także działania mające na celu zlikwidowanie luki pokoleniowej: programy stażowe, współpracę ze szkołami branżowymi i Ochotniczymi Hufcami Pracy.PKP TELKOL sp. z o.o. prowadzi również działalność charytatywną wspierając działalność społeczną Fundacji Grupy PKP i Fundacji Pomoc Transportowcom.

 

TAGI

PKP Telkol

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry