Menu
Szybciej z Warszawy do Lublina. PLK podpisały kolejne umowy

Szybciej z Warszawy do Lublina. PLK podpisały kolejne umowy

2017-06-05

Krótsze podróże, większy komfort i bezpieczeństwo zapewni modernizacja linii z Warszawy do Lublina. Dziś PKP Polskie Linie Kolejowe SA podpisały trzecią umowę o wartości 480 mln zł na przebudowę odcinka między Otwockiem a Pilawą.

5 czerwca b.r. PKP Polskie Linie Kolejowe SA podpisały trzecią, ostatnią z zasadniczych umów na przebudowę linii numer 7. Koszt przebudowy odcinka pomiędzy Otwockiem a Pilawą to prawie 480 mln zł

W ramach zadania realizowanego między Otwockiem a Pilawą PKP PLK dobudują drugi tor. Przebudowane zostaną perony na trzech stacjach i sześciu przystankach. Zmodernizowanych zostanie 26 kilometrów torów wraz z siecią trakcyjną. Wymienionych będzie osiemdziesiąt siedem rozjazdów, a na dwunastu przejazdach kolejowo-drogowych wymienione zostaną urządzenia. Na trasie wybudowanych będzie pięć nowych przejść podziemnych dla pieszych oraz dwa nowe skrzyżowania bezkolizyjne dla samochodów. Pozostałe istniejące wiadukty kolejowe zostaną przebudowane.

Po modernizacji całego odcinka od Warszawy do Lublina pociągi na tej trasie będą mogły kursować z prędkością 160 km/h. Przejazd skróci się do około 1,5 godziny. Pasażerowie skorzystają z nowych, w pełni wyposażonych i dostosowanych dla niepełnosprawnych peronów. Większy komfort podróżowania zapewnią nowe wiaty, oświetlenie, ławki, system megafonowy i wyposażone w windy przejścia podziemne. Sprawny przejazd na trasie zapewnią nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym, zmodernizowane przejazdy kolejowo-drogowe i nowe skrzyżowania bezkolizyjne. 

– Cieszę się, że podpisaliśmy dzisiaj trzecią umowę na modernizację „siódemki”. Przebudowa tej jednej z najważniejszych tras kolejowych udowadnia jak bardzo przyśpieszyły inwestycje zawarte w Krajowym Programie Kolejowym. Dzisiaj także otworzyliśmy drugi rozdział dla lepszych połączeń na linii kolejowej z Warszawy do Lublina. Podpisanie umowy na wykonanie projektu przebudowy odcinka między Warszawą a Otwockiem to ważny krok w realizowanym procesie inwestycyjnym – powiedział Andrzej Bittel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Dokumentacja projektowa, na opracowanie której dzisiaj także została podpisana umowa, dotyczy odcinka między Warszawą a Otwockiem. Projekt szczegółowo określi zakres modernizacji. Wybudowany zostanie nowy przystanek kolejowy w Warszawie przy ul. Wiatracznej. Przebudowane zostaną perony na jedenastu stacjach i przystankach. Na linii pojawią się trzy nowe skrzyżowania bezkolizyjne, a pięć przejazdów kolejowo-drogowych będzie zmodernizowanych. Wybudowany zostanie trzeci tor dedykowany dla pociągów dalekobieżnych. Pociągi będą jeździły szybciej. 

– Przebudowa całej trasy oczekiwana jest przez mieszkańców wielu regionów. Chcemy, aby pasażerowie mogli szybko, wygodnie i bezpiecznie podróżować pomiędzy stolicami Mazowsza i Lubelszczyzny – powiedział Ireneusz Merchel, Prezes PKP Polskich Linii Kolejowych SA. Kompleksowa modernizacja to nowe możliwości dla przewozów aglomeracyjnych, regionalnych i międzyregionalnych.

Przebudowa odcinka Otwock – Pilawa obejmuje:

 • 3 zmodernizowane stacje i 6 przystanków;
 • 12 zmodernizowanych przejazdów kolejowo – drogowych;
 • 26 km dobudowanego toru i zmodernizowanie 26 km drugiego toru;
 • 5 nowych przejść podziemnych; 
 • 6 przebudowanych wiaduktów kolejowych; 
 • 2  nowe skrzyżowania bezkolizyjne;
 • 87 wymienionych rozjazdów.

Całość inwestycji na trasie Lublin – Otwock to:

 • 77 zmodernizowanych peronów na 34 stacjach i przystankach;
 • 11 nowych podziemnych przejść dla pieszych z 16 windami; 
 • 355 km torów kolejowych i sieci trakcyjnej;
 • 383 nowe rozjazdy;
 • 71 przebudowanych obiektów inżynieryjnych;
 • 3 nowe Lokalne Centra Sterowania: w Pilawie, Dęblinie i Lublinie;
 • 68 zmodernizowanych przejazdów kolejowo-drogowych.


Fot: PKP PLK

TAGI

Ministerstwo Infrastruktury i BudownictwaPKP PLK

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry