Menu
Szef Agencji Kolejowej w Warszawie

Szef Agencji Kolejowej w Warszawie

2018-05-20

Przygotowanie porozumienia między Agencją Kolejową a Urzędem Transportu Kolejowego oraz wypracowanie rozwiązań przejściowych związanych z wejściem w życie przepisów części technicznej IV Pakietu Kolejowego – to główne zagadnienia poruszone podczas wizyty dyrektora wykonawczego Agencji Kolejowej Unii Europejskiej w UTK.

Josef Doppelbauer, Dyrektor Wykonawczy Agencji Kolejowej Unii Europejskiej, był 17 maja gościem Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. W spotkaniu uczestniczyli również członkowie kierownictwa UTK.

Unijne przepisy nakładają na krajową władzę bezpieczeństwa (w polskim przypadku na Urząd Transportu Kolejowego) obowiązek zawarcia porozumienia o współpracy.

– Chcemy, by porozumienie było jak najbardziej korzystne dla polskiego rynku kolejowego – podkreślał Ignacy Góra, Prezes UTK. – Zgodnie z IV Pakietem Kolejowym Agencja będzie wydawać zezwolenia na wprowadzenie pojazdu do obrotu podczas eksploatacji na sieciach różnych państw członkowskich Unii Europejskiej. W jej kompetencji będzie również wydawanie jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa w przypadku, gdy przewoźnik będzie świadczył usługi przewozowe w kilku państwach członkowskich.

Zezwolenia i certyfikaty będą wydawane przez Agencję przy aktywnym udziale krajowych władz bezpieczeństwa. Agencja oceniać będzie spełnienie wymogów TSI lub wspólnych metod oceny bezpieczeństwa, a krajowe władze bezpieczeństwa wymagania krajowych przepisów technicznych lub krajowych przepisów bezpieczeństwa. Planowane porozumienie o współpracy będzie dotyczyć przede wszystkim współpracy między Agencją a NSA przy wydawaniu tych dokumentów.

Rozmowy dotyczyły również organizacji szkoleń dla specjalistów UTK z udziałem ekspertów ERA. Warsztaty dotyczyć będą zasad certyfikacji, wydawania zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji pojazdów oraz zatwierdzania rozwiązań technicznych zgodnych z ERTMS.

TAGI

UTK

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry