Menu
Stanowisko PolRegio w sprawie Dolnego Śląska

Stanowisko PolRegio w sprawie Dolnego Śląska

2017-02-02

Podczas spotkania z mediami, które odbyło się ostatniego dnia stycznia, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zarzucił spółce Przewozy Regionalne, że pomimo zaakceptowania warunków umowy dotyczącej świadczenia przewozów, dokument nie został podpisany.

– Nie jest prawdą, że zaakceptowaliśmy warunki umowy. Negocjacje z Urzędem cały czas trwają – mówi rzecznik prasowy Przewozów Regionalnych, Mikołaj Turowski.

Według Urzędu Marszałkowskiego Przewozy Regionalne (marka Polregio) zaakceptowały finansowe propozycje województwa z 20 grudnia 2016 r. Jednak, jak podkreśla rzecznik Przewozów Regionalnych, z pisma wysłanego 25 stycznia 2017 r. do Urzędu wynika, że spółka nie zgodziła się na przedstawioną propozycję dofinansowania.

– Jesteśmy gotowi do dalszych rozmów, ponieważ umowa w kształcie zaproponowanym przez władze samorządowe jest dla nas skrajnie niekorzystna i jako taka nie do przyjęcia – dodaje Turkowski i przypomina, że pomimo braku porozumienia, Przewozy Regionalne nadal realizują i zamierzają realizować przewozy na terenie woj. dolnośląskiego. – W styczniu przewieźliśmy już ok. 1 mln pasażerów – wyjaśnił.

W liście do władz województwa Prezes Przewozów Regionalnych Krzysztof Mamiński napisał, że przyjęcie umowy na warunkach zaproponowanych przez Urząd Marszałkowski „mogłoby być uznane jako działanie na szkodę Spółki, a tym samym nie jest możliwe do zaakceptowania”. 

– To tylko część z regularnie prowadzonej korespondencji, jaką prowadzimy od kilku miesięcy z Urzędem Marszałkowskim. W trosce zarówno o pasażerów, jak i swoich pracowników nie możemy się zgodzić na propozycję umowy w obecnym jej kształcie, gdyż oznaczałoby to, że poniesiemy stratę finansową – tłumaczy Turowski. Według niego działania Urzędu Marszałkowskiego są próbą monopolizacji rynku przewozów pasażerskich przez przewoźnika samorządowego, już teraz posiadającego 60 proc. rynku i gwarancję prowadzenia przewozów na najbardziej dochodowych trasach. Długofalowy efekt takich działań, dowodzi Turkowski, będzie jeden: wzrost cen biletów, spadek jakości usług oraz w dalszej perspektywie likwidacja najmniej rentownych tras.

Pełna treść listu Prezesa Przewozów Regionalnych do Urzędu Marszałkowskiego w załączniku.

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry