Menu
Stan prac Grupy Wysokiego Szczebla ds. inwestycji kolejowych

Stan prac Grupy Wysokiego Szczebla ds. inwestycji kolejowych

2018-02-26

22 lutego 2018 r. w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju odbyło się III posiedzenie Grupy Wysokiego Szczebla ds. inwestycji kolejowych z udziałem m.in. przedstawicieli Komisji Europejskiej, PKP Polskich Linii Kolejowych, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Infrastruktury, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz samorządów.

Podczas spotkania rozmawiano o dotychczasowych rezultatach prac grupy m.in. w zakresie stanu wdrażania i realizacji projektów kolejowych, współfinansowanych ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 oraz regionalnych programów operacyjnych.

Podczas spotkania minister Jerzy Kwieciński oraz dyrektor Erich Unterwurzacher z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej KE potwierdzili, że dzięki funkcjonowaniu Grupy od 2016 r. wprowadzono szereg uproszczeń systemowych, m.in. w zakresie zapewnienia finansowania inwestycji, postępowań przetargowych, w kwestiach środowiskowych, a także wzmocnienia systemu instytucjonalnego podmiotów zajmujących się realizacją projektów kolejowych.

 

LS

Fot: MIR

TAGI

Jerzy KwiecińskiMinisterstwo Inwestycji i Rozwoju

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry