Menu
Składy rad nadzorczych Torpolu i ZUE

Składy rad nadzorczych Torpolu i ZUE

2017-06-08

6 czerwca b.r. Zwyczajne Walne Zgromadzenia spółek ZUE oraz Torpol podjęły decyzje w sprawie składu rad nadzorczych.

Rada nadzorcza ZUE

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZUE z dotychczasowego składu rady nadzorczej odwołało Magdalenę Lis. Jednocześnie na członka rady pełniącego funkcję wiceprzewodniczącego powołana została Barbara Nowak. Barbara Nowak jest absolwentką Akademii Rolniczej w Krakowie oraz studiów podyplomowych z zakresu marketingu sprzedaży. Od 2013 r. pełni funkcję dyrektora zarządzającego w ZUE, w latach 2002 – 2017 sprawowała funkcję prokurenta ZUE.

Rada nadzordza spółki Torpol

Decyzję w sprawie rady nadzorczej na kolejną kadencję podjęło także Walne Zgromadzenie Torpolu. Na nowa kadencję powołano siedmiu członków, tj.: Jadwigę Dyktus, Monikę Domańską, Adama Pawlika, Jacka Srokowskiego, Tomasza Hapunowicza, Jerzego Suchnickiego oraz Tadeusza Kozaczyńskiego. Skład rady pozostał ten sam, co w poprzedniej kadencji.

 

Fot: ZUE

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry