Menu
Sejmowa Komisja Infrastruktury obradowała w UTK

Sejmowa Komisja Infrastruktury obradowała w UTK

2017-02-10

Posłowie sejmowej Komisji Infrastruktury zebrali się 8 lutego 2017 r. na wyjazdowym posiedzeniu Komisji w Urzędzie Transportu Kolejowego. Parlamentarzyści zapoznali się między innymi z informacją Prezesa UTK na temat sytuacji pasażerów z niepełnosprawnością oraz z perspektywami poprawy standardu ich podróżowania.

– Rynek kolejowy w Polsce wymaga podejmowania działań wyprzedzających, ponieważ tylko takie mogą zapewnić rozwój systemu kolejowego bezpiecznego dla wszystkich. Potrzebna jest tu przemyślana i wieloletnia polityka taborowa – powiedział Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Ignacy Góra. – Chcemy, żeby kolej cechowała się rozwiązaniami użytecznymi dla wszystkich pasażerów, w tym dla pasażerów z niepełnosprawnościami – stwierdził.

W wyjazdowym posiedzeniu Sejmowej Komisji Infrastruktury oprócz posłów – członków Komisji i przedstawicieli Urzędu Transportu Kolejowego – uczestniczył Minister Andrzej Adamczyk, wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli Wojciech Kutyła oraz przedstawiciele spółek Grupy PKP SA.

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Komisja zebrała się w UTK przede wszystkim po to, aby zapoznać się z informacją Prezesa UTK w sprawie implementacji Rozporządzenia 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie pasażerów z niepełnosprawnością oraz pasażerów o ograniczonych możliwościach ruchowych. Prezentacja przygotowana przez Urząd zawierała ocenę obecnej sytuacji i propozycje rozwiązań poprawiających sytuację pasażerów z niepełnosprawnością. Prezes UTK namawia przewoźników między innymi do zniesienia konieczności zgłaszania przez osobę o ograniczonych możliwościach ruchowych chęci podróży z 48-godzinnym wyprzedzeniem. Istotne znaczenie dla osób z niepełnosprawnością ma także kształtowanie oferty przez organizatorów transportu publicznego, przede wszystkim przez marszałków poszczególnych województw.

 W 2016 r. UTK przeprowadził szczegółową analizę wymagań stawianych przewoźnikom w poszczególnych województwach oraz podjął współpracę z innymi instytucjami wspierającymi osoby niepełnosprawne. Za aktywne działania w tej dziedzinie UTK został wyróżniony nagrodami „Lodołamacze” i „Przyjaciel Integracji”.

Inwestycje na kolei

W porządku obrad wyjazdowego posiedzenia znalazła się również informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r. Minister Adamczyk przypomniał dobre wyniki PKP Intercity w 2016 r. oraz podkreślał wagę inwestycji dla poprawy komfortu podróży koleją.

Pasażerowie powinni wracać na kolej. Kolej powinna w większym stopniu przejąć funkcje transportowe – powiedział Adamczyk.

Podczas obrad posłowie wysłuchali również informacji Prezesa Najwyższej Izby Kontroli dotyczącej realizacji Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych.

W wyjazdowym posiedzeniu Sejmowej Komisji Infrastruktury oprócz posłów – członków Komisji i przedstawicieli Urzędu Transportu Kolejowego – uczestniczył Minister Andrzej Adamczyk, wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli Wojciech Kutyła oraz przedstawiciele spółek Grupy PKP SA.

 

Fot: UTK

TAGI

Ministerstwo Infrastruktury i BudownictwaUTK

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry