Menu
Są pociągi na które spóźniać się nie można! II Kolejowe Forum Gospodarcze
2018-09-12

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa jest gospodarzem II Kolejowego Forum Gospodarczego. Miejscem wydarzenia jest Kraków i hotel Sheraton Grand. Podczas spotkania dojdzie do wymiany poglądów na temat wymiany handlowej pomiędzy Azją a Krajami Unii Europejskiej oraz dyskusja o wyzwaniach eksporterów i importerów. Forum adresowane jest dla podmiotów gospodarczych zainteresowanych transportem ładunków pomiędzy Chinami i UE korytarzem TITR (TMTM) oraz z i do krajów leżących na trasie tego korytarza tj.: Kazachstanu, Gruzji, Azerbejdżanu i Ukrainy, a także trasą Południe – Zachód do Iranu i Indii.

Inauguracyjne przmówienie wygłosił dr Mirosław Antonowicz, członek zarządu PKP SA. który przedstawił potencjał Grupy PKP oraz PKP PLS. Po im głos zabrał Zbigniew Tracichleb, prezes PKP LHS, który streścił ostatnie miesiące działalności Spółki oraz podkreślił, że LHS nastawiona jest na rozówj w przyszłości zgodnie ze słowami pisarza Igora Newely'ego, że "są pociągi na które spóźnić się nie można".

Raport Kolejowy także jest na Forum jako partner medialny wydarzenia!

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry