Menu
Rozwój infrastruktury kolejowej na Podkarpaciu

Rozwój infrastruktury kolejowej na Podkarpaciu

2016-05-25

Minister infrastruktury i budownictwa, Andrzej Adamczyk, wziął udział w wyjazdowym posiedzeniu Komisji Infrastruktury. Spotkanie odbyło się w dniach 23-24 maja 2016 roku w Zagórzu i Sanoku. Podczas obrad omówiono główne założenia programu kolejowego dla całego kraju i dla województwa podkarpackiego w szczególności.

Podkreślono, że obecnie jednym z najważniejszych zadań rządu jest aktualizacja Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku (KPK). Program zakłada przeznaczenie 67,5 mld złotych na stworzenie spójnej, nowoczesnej sieci linii kolejowych oraz wzmocnienie roli sektora kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju. W tym celu konieczne jest podniesienie efektywności, jakości i bezpieczeństwa kolejowych przewozów pasażerskich i towarowych.

W ramach KPK przewidziano ponad 2,5 mld złotych na wsparcie rozwoju infrastruktury na terenie województwa podkarpackiego (lata 2016-2023).

Podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury omówiono także założenia Wojewódzkiego Funduszu Kolejowego. Fundusz jest wspólną inicjatywą władz województwa podkarpackiego i lokalnych samorządów, zmierzającą do poprawienia infrastruktury okołokolejowej. W ramach wdrożenia projektu z jednostkami samorządu terytorialnego podpisano listy intencyjne oraz porozumienia  dotyczące zasad realizacji inwestycji. Pierwsze inwestycje pojawią się już w 2016 roku.

TAGI

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry