Menu
Rozpoczęła się VIII Konferencja

Rozpoczęła się VIII Konferencja "Energetyka na Kolei"

2018-11-08

W Centrum Konferencyjnym Falenty w Raszynie rozpoczęła się VIII edycja konferencji "Energetyka na kolei".

Energetyka uważana jest za najbardziej przyszłościową branżę, która jest ściśle związana z rozwojem polskiej kolei. Dzięki powiązaniu z wieloma gałęziami przemysłu szybko się rozwija, co stwarza możliwości do wprowadzania innowacji. Izba Kolei wychodząc na przeciw nowinkom w energetyce kolejowej przygotowała kolejną edycję konferencji, której celem jest wymiana informacji i opinii pomiędzy zarządcą infrastruktury kolejowej, dystrybutorami energii, przewoźnikami oraz przedsiębiorcami na temat wzrostu jakości energetyki kolejowej oraz kierunków jej rozwoju.

Tematyka:

 • projektowanie, budowa, modernizacja oraz utrzymanie sieci trakcyjnych
 • poprawa jakości zasilania oraz zapobieganie awariom sieci trakcyjnych
 • narzędzia it w kolejowych inwestycjach energetycznych oraz wdrażanie innowacji
 • magazynowanie energii i jej dystrybucja
 • obrót, dystrybucja, pomiar oraz rozliczenie energii elektrycznej
 • kierunki rozwoju sektora energetycznego na kolei
 • projekty inwestycyjne i utrzymaniowe

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry