Menu
Rozmowy o Rail Baltica na konferencji TENT-T Days 2016

Rozmowy o Rail Baltica na konferencji TENT-T Days 2016

2016-06-23

Przedstawiciele wszystkich kluczowych podmiotów odpowiedzialnych za kreowanie spójnej i efektywnej sieci transportowej w Europie (ang. Trans-European Transport Networks, TEN-T) spotkali się podczas konferencji „TEN-T Days 2016”, która odbyła się w dniach 20-21 czerwca w Rotterdamie. Obecni byli między innymi ministrowie ds. transportu państw UE oraz państw sąsiadujących, posłowie Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Polskę reprezentowali minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk oraz podsekretarz stanu Piotr Stomma.

Kluczowym punktem konferencji była dyskusja dotycząca rozszerzenia sieci bazowej i kompleksowej TEN-T na państwa Partnerstwa Wschodniego i Turcji. Poparcie dla takiego rozwiązania wyraził minister Adamczyk. „Rozszerzenie systemu TEN-T na Europę Wschodnią przyczyni się to do promocji europejskich standardów zarówno w zakresie bezpieczeństwa transportu, jak i wysokiej jakości infrastruktury na tym obszarze” – powiedział.

Podczas konferencji ministrowie z Polski, Finlandii, Estonii, Litwy i Łotwy podpisali deklarację dotyczącą realizacji projektu kolejowego Rail Baltica. Przy okazji podpisania deklaracji minister Adamczyk odbył rozmowę na temat aktualizacji planu prac z Catherine Trautmann, koordynatorką europejskiego korytarza sieci bazowej TEN-T. Nie zabrakło również spotkań bilateralnych z przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz Litwy, Ukrainy i Grecji, podczas których poruszono między innymi temat inwestycji na szlaku Rail Baltica oraz uzgodniono priorytety współpracy w zakresie transportu.

 

Fot, źr: MIB

TAGI

Ministerstwo Infrastruktury i BudownictwaRail BalticaTEN-T

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry