Menu
Raport Kolejowy 1/2017

Raport Kolejowy 1/2017

2017-02-17

Już jest! Nowy numer Raportu Kolejowego!

A w środku: analiza nowelizacji o transporcie kolejowym, artykuł na temat raportu Najwyższej Izby Kontroli o wykonaniu Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych, szczegóły dotyczące pierwszej edycji konkursu sektorowego INNOTABOR oraz Planu Junckera dla kolei, a także całe mnóstwo ciekawych wywiadów z:
wiceministrem Andrzejem Bittelem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa,
prezesem PKP Polskich Linii Kolejowych SA Ireneuszem Merchelem,
– Członkami Zarządu PKP SA – Cecylią Lachor oraz Markiem Michalskim,
przewodniczącym komitetu OSŻD Tadeuszem Szozdą,
– Arturem Radwanem, prezesem zarządu Kolei Mazowieckich,
– oraz Czesławem Warsewiczem (Centrum Rozwoju Transportu).

Wszystko to i wiele więcej w nowym numerze.
Zapraszamy do lektury!

Przypominamy, że poza wersją papierową Raport jest również dostępny w wersji online na naszej stronie internetowej: http://www.raportkolejowy.pl/pl/wydanie-aktualne

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry