Menu
Rail Baltica: modernizacja odcinka Sadowne - Czyżew

Rail Baltica: modernizacja odcinka Sadowne - Czyżew

2017-06-14

Za ponad 641 mln zł PKP Polskie Linie Kolejowe SA zmodernizują kolejny odcinek linii Warszawa – Białystok, czyli międzynarodowego korytarza transportowego Rail Baltica.

13 czerwca b.r. PLK podpisały umowę na modernizację odcinka Sadowne – Czyżew na linii E75 Warszawa – Białystok, na międzynarodowej trasie kolejowej Rail Baltica. To aktualnie jedna z najważniejszych inwestycji na polskich torach. 

– Dokładamy dziś kolejną cegiełkę do realizacji jednego z najważniejszych projektów  zapisanych w Krajowym Programie Kolejowym – modernizacji linii kolejowej z Warszawy do Białegostoku, która jest częścią transeuropejskiego korytarza Rail Baltica, łączącego Warszawę przez Kowno, Rygę, Tallin z Helsinkami. Zmodernizowaliśmy już odcinek Warszawa Rembertów – Sadowne, a kolejnym etapem, po przebudowie torów z Sadownego do Czyżewa, będzie przebudowa odcinka Czyżew – Białystok. Realizując tę inwestycję udowadniamy spójność Unii Europejskiej – powiedział Andrzej Bittel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Efektem prac PLK będzie skrócenie czasu podroży. Poprawi się komfort obsługi podróżnych. Pociągi pasażerskie zwiększą prędkość ze 120 km/h do 160 km/h.

– W pełni wykorzystujemy środki z programu CEF „Łącząc Europę”. Modernizacja odcinka Sadowne – Czyżew to tylko jedna z kilkunastu inwestycji zapisanych w Krajowym Programie Kolejowym, która ma zapewnione finansowanie z programu CEF. Inwestycja jest szczególnie oczekiwana przez mieszkańców Wschodniej Polski. Za ponad 641 mln zł zwiększymy przepustowość linii i jakość podróżowania. Skorzystają nie tylko pasażerowie, ale poprawi się także transport towarów – powiedział Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych SA.

W ramach prac na odcinku Sadowne - Czyżew zmodernizowane zostaną dwie stacje: Małkinia i Sadowne. W Małkini powstanie nowy wiadukt kolejowy i podziemne przejście dla pieszych. Na modernizowanym odcinku będzie 12 nowych peronów. Wszystkie będą wyposażone w nowe wiaty oraz system informacji dla podróżnych. Zostaną też dostosowane do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się.

PLK zmodernizują około 70 km torów i 11 przejazdów kolejowo-drogowych. Przebudowane zostaną również 3 mosty, w tym wybudowany zostanie nowy most nad rzeką Bug i drugi tor na szlaku Prostyń Bug – Małkinia. W Małkini powstanie Lokalne Centrum Sterowania odpowiedzialne za sprawne prowadzenie ruchu pociągów. Zmodernizowane przejazdy kolejowo – drogowe i nowoczesny system sterowania ruchem zapewnią wyższy poziom bezpieczeństwa podróży.

Prace na odcinku Sadowne – Czyżew będą prowadzone w latach 2017 – 2019 w ramach projektu pn.: „Prace na linii E 75 na odcinku Sadowne – Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne”. Wartość podpisanej umowy to ponad 641 mln zł, z czego 467 mln zł to dofinansowanie ze środków Funduszu „Łącząc Europę” – (Connecting Europe Facility – CEF). Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o.

Po zakończeniu wszystkich prac na linii z Warszawy do Białegostoku pociągi pasażerskie pojadą z prędkością 160 km/h. Pozwoli to skrócić czas podróży pomiędzy stolicami województw mazowieckiego i podlaskiego z 2 h 26 min do poniżej 2 h. Wzrośnie także przepustowość linii, co umożliwi uruchomienie większej liczby połączeń.

Modernizacja Warszawa – Białystok
Na odcinku Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz – Sadowne prace torowe i sieciowe zostały już zakończone. Trwa budowa bezkolizyjnych skrzyżowań m.in. w Wołominie. PLK przygotowują się do prac na kolejnym odcinku Rail Baltica Czyżew – Białystok. Obecnie prowadzone są prace projektowe. Roboty budowlane planowane są na lata 2018-2020.

Modernizacja Białystok – Ełk
PLK ogłosiły również przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji odcinka Białystok – Ełk. To będzie pierwszy etap prac w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa)”. Wartość inwestycji to 2,5 mld zł. Projekty wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń powinny być zakończone w 2020 r. Realizacja robót budowalnych zaplanowana jest w latach 2020 – 2023.

Fot: PKP PLK

TAGI

PKP PLK

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry