Menu
Rada ekspertów zadba o pasażerów z niepełnosprawnością

Rada ekspertów zadba o pasażerów z niepełnosprawnością

2017-02-28

Rada Ekspertów do spraw osób o ograniczonej możliwości poruszania się rozpoczęła prace nad jednolitym standardem dostępności kolei dla podróżnych o ograniczonej możliwości poruszania się. Rada działa przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego, a jej członkami są osoby doskonale znające problemy osób z niepełnosprawnością.

Przewodniczącym Rady Ekspertów został Piotr Pawłowski, Prezes Fundacji „Integracja”. W skład Rady weszli Krzysztof Chwalibóg, Krzysztof Kaperczak, Krzysztof Kosiński, Marcin Kulinicz, Marian Leszczyński, Bogdan Szczepankowski, Anna Woźniak-Szymańska i Adam Piotr Zając.

– Musimy ściśle ze sobą współpracować: po stronie UTK są instrumenty pozwalające działać, a Państwo wiedzą, co należy zmienić – powiedział Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Ignacy Góra podczas powoływania członków Rady.

Na pierwszym posiedzeniu 23 lutego 2017 r. Rada omówiła powstałą na zlecenie UTK „Ekspertyzę w zakresie dostępności kolejowych obiektów obsługi podróżnych z niepełnosprawnościami oraz ograniczoną możliwością poruszania”.

– Jest to unikalny dokument, który pozwala podjąć kolejne działania w celu poprawy dostępności kolei dla osób z niepełnosprawnościami – ocenił Piotr Pawłowski, przewodniczący Rady.

Dokument będzie jeszcze opiniowany. Uczestnicy spotkania uznali, że ekspertyza po zebraniu wszystkich uwag może być dobrą podstawą do wydania podręcznika. Powinna być również lekturą obowiązkową przy tworzeniu specyfikacji przetargów na modernizację peronów czy dworców.

Powołanie Rady i przygotowanie ekspertyzy to tylko część z licznych działań UTK na rzecz podróżnych z niepełnosprawnościami. Na początku lutego z działalnością UTK zapoznać mogli się posłowie z sejmowej Komisji Infrastruktury obradującej na wyjazdowym posiedzeniu w UTK. Prezes Góra namawia przewoźników, aby skrócić konieczność zgłaszania przez osobę o ograniczonych możliwościach ruchowych chęci podróży z 48 godzinnym wyprzedzeniem. Istotne znaczenie dla osób z niepełnosprawnością ma także kształtowanie oferty przez organizatorów transportu publicznego, przede wszystkim przez marszałków poszczególnych województw. W 2016 r. UTK przeprowadził analizę wymagań stawianych przewoźnikom przy organizacji transportu zbiorowego w poszczególnych województwach.

Aktywność na rzecz osób z niepełnosprawnością jest doceniana. Urząd Transportu Kolejowego został w 2016 r. wyróżniony nagrodami „Lodołamacze” i „Przyjaciel Integracji”.

 

Fot. UTK

TAGI

Urząd Transportu KolejowegoUTK

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry