Menu
Przygotowania do wdrażania GSM-R w Polsce

Przygotowania do wdrażania GSM-R w Polsce

2018-06-09

W najbliższych latach w Polsce będzie realizowana jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych. Na ok. 15 tys. km linii kolejowych zostanie wdrożony system łączności GSM-R. Zasięgiem zostaną objęte linie kolejowe, po których jeździ co najmniej siedem pociągów na dobę. Dodatkowo do końca 2030 r. na ponad 6,5 tys. linii powinien zostać zabudowany nowoczesny system sterowania ruchem ERTMS.

W Urzędzie Transportu Kolejowego odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami kolejowymi, które dotyczyło planowanego uruchomienia systemu radiołączności GSM-R na sieci zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe. W trakcie rozmów poruszono również temat zasad pozyskiwania środków finansowych dla wyposażenia pojazdów w urządzenia ERTMS.

Efektem spotkania jest ankieta rozesłana na początku czerwca przez UTK do przewoźników. Jej celem jest zobrazowanie stanu przygotowania ekonomicznego, technicznego i organizacyjnego przewoźników kolejowych do wdrożenia GSM-R oraz oszacowanie potrzeb finansowych związanych z wyposażeniem pojazdów kolejowych w systemy GSM-R i ETCS.

Obecnie na sieci kolejowej używane są radiotelefony pracujące w paśmie 150 MHz. Wyłączenie dotychczas eksploatowanego systemu planowane jest na lata 2024 albo 2026. Oznacza to, że pojazdy bez systemu GSM-R nie będą mogły wjechać na sieć kolejową PKP PLK. Biorąc pod uwagę skalę przedsięwzięcia związanego z migracją oraz jego znaczenie dla polskiego systemu kolejowego, niezbędna jest koordynacja i współpraca wszystkich zaangażowanych podmiotów – przewoźników kolejowych, zarządcy infrastruktury oraz instytucji rządowych.

Komisja Europejska opracowuje obecnie założenia i priorytety planowanego konkursu dotyczącego dofinansowania urządzeń pokładowych ERTMS ze środków Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). Finansowanie zostanie uruchomione w 2019 r. i powinno zapewnić zwrot w wysokości do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych. Środki przeznaczone na ten cel mogą sięgnąć nawet 350 mln euro w skali Unii Europejskiej. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zachęca przedsiębiorców kolejowych do zgłaszania propozycji projektów, które mogłyby zostać zrealizowane w ramach tego mechanizmu finansowego. Propozycje należy składać korzystając z opublikowanego formularza ankiety.

 

TAGI

PKP PLKUrząd Transportu KolejowegoUTK

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry