Menu
Przewozy Regionalne i Arriva RP naruszyły prawo. Do sprawy odniósł się prezes UTK

Przewozy Regionalne i Arriva RP naruszyły prawo. Do sprawy odniósł się prezes UTK

2019-12-03

Spółka Przewozy Regionalne oraz Arriva RP korzystały z dworca kolejowego PKP Toruń Główny bez wymaganej zgody – poinformował Urząd Transportu Kolejowego. Jego prezes zobowiązał przedsiębiorstwa do niezwłocznego działania, którego celem będzie usunięcie naruszenia przepisów.

Dworzec PKP Toruń Główny zarządzany jest przez spółkę Urbitor. To właśnie ona udostępnia przewoźnikom obiekt, zapewniając m.in. powierzchnię przeznaczoną do odprawy podróżnych, w tym poczekalni.

Zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym, przewoźnicy zobowiązani są do podpisania z zarządcą obiektu stosownych dokumentów, określających ich prawa i obowiązki.

- Dopiero po podpisaniu umowy przewoźnik nabywa prawo do korzystania z usług świadczonych przez operatora w obiekcie – czytamy na stronie Urzędu Transportu Kolejowego.

Odpowiednie przepisy, widniejące we wspomnianej ustawie, określają zasady pobierania od przewoźników kolejowych opłat za możliwość korzystania ze stacji pasażerskiej.

Takich umów ze spółką Urbitor nie zawarły spółki Przewozy Regionalne oraz Arriva RP, nieuiszczając tym samym należnych opłat.

- Partycypacja w kosztach udostępnienia obiektu wynika z przepisów prawa, a w praktyce przyczynia się do zapewnienia wysokiego standardu obsługi podróżnych, a więc wzrostu jakości usług świadczonych w pasażerskim transporcie kolejowym – podkreśla dr inż. Ignacy Góra, prezes UTK. - Przewoźnicy uchylający się od podpisania umów nie tylko nie pokrywają części kosztów udostępnienia obiektów, ale również korzystają z usług współfinansowanych przez innych przewoźników, którzy podpisali wymagane umowy.

W związku z tym Prezes UTK zobowiązał strony do usunięcia naruszenia przepisów.

Fot. Mateuszgdynia / Wikipedia

TAGI

Arriva RPPrzewozy Regionalne

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry