Menu
Prezes UTK zatwierdził nowe stawki za dostęp do infrastruktury PKP PLK

Prezes UTK zatwierdził nowe stawki za dostęp do infrastruktury PKP PLK

2016-08-01

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zatwierdził stawki jednostkowe opłaty podstawowej i opłat dodatkowych za korzystanie z infrastruktury kolejowej PKP Polskich Linii Kolejowych SA. Nowy cennik będzie obowiązywał od 11 grudnia 2016 roku dla rozkładu jazdy 2016/2017.

Stawki jednostkowe opłaty podstawowej i opłat dodatkowych uległy obniżeniu w zakresie:

 • opłat za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej – średnia stawka jednostkowa opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej dla wszystkich pociągów, według danych przyjętych do kalkulacji stawek wyniosła 8,68 zł/pockm, co oznacza zmniejszenie o 0,43 zł/pockm (4,72%) w stosunku do średniej stawki w cenniku dla rjp 2015/2016;
 • opłat za dostęp do urządzeń zaopatrzenia w paliwo – spadek o 5% w stosunku do cennika dla rjp 2015/2016;
 • opłat za dostęp i korzystanie z peronów (wygłaszanie komunikatów megafonowych) dla stacji i przystanków kategorii B (stacje i przystanki aglomeracyjne), D (stacje i przystanki o znaczeniu regionalnym) i E (pozostałe stacje i przystanki) – spadek od 3,3% do 9,1% w stosunku do cennika dla rjp 2015/2016;
 • opłat za dostęp i korzystanie z peronów (wygłaszanie komunikatów megafonowych i obsługa urządzeń informacji wizualnej) dla stacji i przystanków kategorii A (największe stacje pasażerskie), B (stacje i przystanki aglomeracyjne), D (stacje i przystanki o znaczeniu regionalnym) i E (pozostałe stacje i przystanki) – spadek od 4,4% do 13,6% w stosunku do cennika dla rjp 2015/2016;
 • opłat za dostęp do torów postojowych dla pojazdów innych niż lokomotywy – spadek o 10,1% w stosunku do cennika dla rjp 2015/2016.

Stawki jednostkowe opłaty podstawowej i opłat dodatkowych uległy podwyższeniu w zakresie:

 • opłat za dostęp i korzystanie z peronów (wygłaszanie komunikatów megafonowych) dla stacji i przystanków kategorii A (największe stacje pasażerskie) i C (stacje i przystanki o znaczeniu regionalnym);
 • opłat za dostęp i korzystanie z peronów (wygłaszanie komunikatów megafonowych i obsługa urządzeń informacji wizualnej) dla stacji i przystanków kategorii C (stacje i przystanki o znaczeniu regionalnym);
 • opłat za dostęp do torów postojowych dla pociągów lokomotyw;
 • opłat za dostęp i korzystanie ze stacji wyposażonych w czynne górki rozrządowe;
 • opłat za dostęp i korzystanie z torów i urządzeń do formowania składów pociągów;
 • opłat dodatkowych.

 

Fot: PKP PLK
Źródło: UTK

TAGI

PKP PLKUTK

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry