Menu
Prezes PKP SA spotkał się z Dyrektorem Generalnym UIC

Prezes PKP SA spotkał się z Dyrektorem Generalnym UIC

2016-12-20

Podczas wizyty w Warszawie Jean-Pierre Loubinoux, Dyrektor Generalny UIC (Światowa Unia/Związek Kolei) spotkał się w siedzibie PKP SA z Mirosławem Pawłowskim, Prezesem Spółki i Członkiem Zarządu UIC. Dyskutowano m.in. o zaangażowaniu Grupy PKP w działania kolejowego stowarzyszenia.

Prezes Pawłowski podkreślił wagę członkostwa PKP w UIC oraz wyraził pełną gotowość do wsparcia stowarzyszenia zarówno na poziomie decyzyjnym, jak i roboczym. „Dotychczasowa współpraca PKP ze Światową Unią Kolei układa się bardzo dobrze – zaznaczył Mirosław Pawłowski. – Dzięki wsparciu ze strony takich organizacji jak UIC, możemy efektywnie promować transport kolejowy. To szczególnie istotne w momencie, kiedy po wielu latach polska kolej zaczyna odzyskiwać pasażerów”.

Wzajemną współpracę docenił również Dyrektor Generalny UIC. Jean-Pierre Loubinoux podkreślił wagę zaangażowania ekspertów PKP w prace z obszaru technicznego, bezpieczeństwa, standaryzacji i interoperacyjności, które stanowią priorytet w pracach UIC.

Podczas spotkania rozmawiano również o przyszłości UIC. Poruszono temat współpracy UIC z Agencją Kolejową Unii Europejskiej oraz wyzwań w obszarze innowacyjności i digitalizacji, jakie stoją przed sektorem kolejowym w nadchodzącym okresie.

Źródło, fot: PKP SA

TAGI

PKP SAUIC

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry