Menu
Postęp prac na Centralnej Magistrali Kolejowej

Postęp prac na Centralnej Magistrali Kolejowej

2017-08-03

Przekroczyły półmetek prace zaplanowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA na zamkniętym odcinku linii CMK: Idzikowice – Knapówka. Na pięciu projektach non stop trwają prace. Przy wymianie m.in. sieci trakcyjnej, układaniu torów i rozjazdów pracuje nawet 700 osób i 230 maszyn. Budowane są trzy nowe nastawnie. Efektem prac wartych 162 mln zł będą sprawniejsze podróże przez CMK.

Miesięczne zamknięcie (10.07-10.08) Centralnej Magistrali Kolejowej na odcinku Idzikowice – Knapówka / Włoszczowa pozwoliło na trzykrotne przyspieszenie robót. Wykonawcy pracują całodobowo równocześnie na dwóch torach. Zrealizowano już 60 proc. zaplanowanych prac. 

PKP Polskie Linie Kolejowe SA prowadzą na CMK pięć projektów: modernizacja stacji Olszamowice i Włoszczowa Północ, budowa posterunku w Pilichowicach oraz wymiana sieci trakcyjnej na szlakach Idzikowice – Opoczno Południe oraz Opoczno Południe – Olszamowice. 

– Prace na Centralnej Magistrali Kolejowej postępują zgodnie z przyjętym harmonogramem. Wykonawcy zaangażowali bardzo duży potencjał około 700 osób, wykorzystują nawet 230 maszyn, w tym 17 pociągów sieciowych. Dzięki temu zaawansowanie prac osiągnęło 60 procent. Efektem realizowanych projektów będzie sprawniejsze prowadzenie ruchu pociągów i szybszy przejazd przez zmodernizowane stacje – mówi Piotr Majerczak, dyrektor Regionu Centralnego PKP Polskich Linii Kolejowych SA. 

Olszamowice – przebudowa stacji 

Na stacji technicznej Olszamowice wymieniono już 15 z 17 rozjazdów – elementów, na których następuje rozgałęzianie lub krzyżowanie się torów. Wykonano ponad połowę prac torowych i związanych z montażem sieci trakcyjnej. Budowana jest nastawnia, która będzie wyposażona w komputerowe urządzenia sterowania ruchem. W torach ustawiono już semafory i rozpoczyna się montaż kolejnych elementów urządzeń sterowania ruchem. Inwestycja na stacji Olszamowice pozwoli na przejazd pociągów z prędkością 200 km/h, a w kolejnych latach nawet 230 km/h. 

Pilichowice – nowy posterunek 

W Pilichowicach planowo postępuje budowa posterunku z nowoczesną infrastrukturą kolejową. Podzielił on szlak Opoczno Południowe – Olszamowice na dwa odcinki. Dzięki temu zwiększa się przepustowość szlaku, a to umożliwi wykorzystanie linii przez większą liczbę pociągów. Posterunek będzie wyposażony w nowoczesne urządzenia, pozwalające na prowadzenie ruchu pociągów z prędkością 200 km/h. 

W Pilichowicach trwa zabudowa 4 rozjazdów przystosowanych do przejazdu pociągów z prędkością nawet do 230 km/h – podobnie jak na stacji Olszamowice. Rozjazdy są montowane w 3 blokach i transportowane na specjalnych platformach z wychylnym pudłem. To skraca czas montażu i gwarantuje zachowanie prawidłowych parametrów konstrukcyjnych. Na posterunku Pilichowice kończy się tez budowa nowej nastawni oraz montaż urządzeń. Zakończono wymianę słupów trakcyjnych i wywieszanie sieci trakcyjnej. 

Wymiana sieci trakcyjnej Idzikowice – Opoczno – Olszamowice 

Modernizacja sieci trakcyjnej na 44 km odcinku między Idzikowicami a Opocznem i  Olszamowicami wpłynie na sprawny i bezpieczny przejazd pociągów. Na szlaku Idzikowice – Opoczno Południe zakończono przebudowę i oddano do eksploatacji sieć trakcyjną nad jednym torem. Równocześnie trwa demontaż starej sieci i słupów trakcyjnych przy drugim. Pracuje 7 specjalistycznych pociągów i maszyny do wywieszania sieci. Wykorzystywane są też palownice – urządzenia przygotowujące elementy słupów sieci trakcyjnej oraz ciężki sprzęt. 

Na 17 km odcinku Pilichowice – Olszamowice zakończono już przebudowę sieci trakcyjnej nad jednym torem. Prace przy modernizacji sieci wykonywane są zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Włoszczowa Północ – przebudowa stacji

We Włoszczowie zabudowano już 15 z 26 rozjazdów. Trwa przebudowa torów, urządzeń sterowania ruchem i sieci trakcyjnej. Powstaje nowa nastawnia, która będzie wyposażona w nowoczesne urządzenia sterowania. Prace zapewnią sprawny przejazd pociągów z prędkością 200 km/h i jak w poprzednich lokalizacjach, z możliwością zwiększenia prędkości do 230 km/h.

Wykonawca przygotowuje już teren do budowy drugiego peronu na stacji Włoszczowa Północ. Będzie też przejście podziemne, które połączy oba perony. Po zakończeniu prac mieszkańcy zyskają wygodniejszy dostęp do kolei. 

Prace na Centralnej Magistrali Kolejowej rozpoczęły się wiosną br. i zakończą się do końca roku. Część robót została wykonana bez ograniczeń w ruchu pociągów. Również po 10 sierpnia wykonawcy będą kontynuować prace, bez wpływu na rozkład jazdy. 

Efekt inwestycji

Inwestycje PKP Polskich Linii Kolejowych SA na CMK zwiększą możliwości linii dla ruchu pasażerskiego – umożliwią przejazd większej liczby pociągów i dostosują stacje do prędkości 200, a następnie 230 km/h. Zapewnienie sprawnej i bezpiecznej jazdy przez Centralną Magistralę Kolejową to gwarancja dobrych podróży nie tylko między głównymi miastami, Warszawą a  Krakowem, Katowicami i Wrocławiem, ale też lepsze połączenia między regionami i mniejszymi ośrodkami kraju.

Inwestycje na CMK są częścią większego zadania: „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II”. 

 

Fot: PLK

 

TAGI

infrastrukturaPKP PLK

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry