Menu
Porozumienie PKP z PFRON

Porozumienie PKP z PFRON

2018-05-04

PKP SA podpisała porozumienie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na mocy którego obie strony zobowiązują się do działań na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Porozumienie jest realizacją postanowień ratyfikowanej przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Działania wynikające z porozumienia to m.in. przeszkolenie pracowników InfoDworców w zakresie obsługi klienta z niepełnosprawnością czy dostosowanie serwisów internetowych do ich potrzeb. PKP SA zamierza również promować zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami. Spółka będzie ponadto wspierać Fundusz przy realizacji pilotażowego programu „Praca – Integracja”, a także informować z wykorzystaniem przestrzeni i nośników na dworcach o wspólnie realizowanych projektach angażujących osoby z niepełnosprawnością.

– Współpraca z PFRON wpisuje się w działania spółki w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Jako duża firma, mająca istotne znaczenie społeczne, dostrzegamy problem osób z niepełnosprawnością, dlatego modernizując dworce kolejowe dostosowujemy je do potrzeb wszystkich grup pasażerów, także tych z ograniczoną mobilnością. Jako pracodawca chcemy włączyć się w aktywizację osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy – powiedział prezes PKP SA Krzysztof Mamiński.

– Udział spółek Skarbu Państwa w procesie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami jest niezwykle ważny z dwóch powodów. Po pierwsze dysponują one znaczącym potencjałem w zakresie możliwości zatrudnienia, po drugie jako liderzy rynku są dobrym przykładem dla innych firm. Dlatego Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych konsekwentnie dąży do zaangażowania kolejnych partnerów w przedsięwzięcia realizowane w ramach programu „Praca – Integracja”. Po nawiązaniu współpracy m.in. z Pocztą Polską, dzisiejsze porozumienie z PKP jest kolejnym krokiem na drodze do większego otwarcia rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami – podkreśliła p.o. prezesa PFRON Dorota Habich.

PKP SA w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu coraz więcej uwagi poświęca zagadnieniom związanym z niepełnosprawnością. W 2016 roku spółka opracowała wytyczne w zakresie dostosowania dworców do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. W każdym modernizowanym przez spółkę obiekcie pojawiają się udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością m.in. takie jak: podjazdy, windy, ścieżki prowadzące, mapy tyflograficzne czy miejsca parkingowe. Fundacja Grupy PKP prowadzi też projekt „Widzialni Pełnosprawni”, m.in. uwzględniający zagadnienia związane z podróżą osób z niepełnosprawnością.

 

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry