Menu
Politechnika Poznańska prowadzi nabór na studia II stopnia na dwie specjalności z branży szynowej

Politechnika Poznańska prowadzi nabór na studia II stopnia na dwie specjalności z branży szynowej

2017-02-03

Na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej rozpocznie się niebawem nabór na studia drugiego stopnia, na dwie specjalności z branży szynowej tj. Pojazdy Szynowe na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn oraz Transport Szynowy na kierunku Transport.

Studiowanie w ramach jednej z tych specjalności jest doskonałą okazją do ukierunkowania swojej dotychczasowej wiedzy i umiejętności inżynierskich na branżę szynową – obecnie jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi przemysłu.

Absolwenci specjalności Pojazdy Szynowe uzyskują specjalistyczną wiedzę z zakresu budowy, dynamiki i obsługi pojazdów szynowych, która wraz z nabytymi umiejętnościami obsługi profesjonalnego oprogramowania inżynierskiego zapewnia im efektywny początek kariery zawodowej lub naukowej.

Po specjalności Transport Szynowy absolwenci posiadają skonkretyzowaną wiedzę dotyczącą budowy pojazdów szynowych, jak i systemów ich eksploatacji. Ponadto poznają istotę zarządzania transportem szynowym – zarówno kolejowym, jak i typowo miejskim. Kluczowym aspektem jest również poznanie wiedzy z zakresu organizacji zaplecza technicznego, metod zarządzania bezpieczeństwem, organizacji ruchu i elementów logistyki tych systemów transportowych.

Wszystko to dopełnione jest znajomością branży szynowej od strony praktycznej, ponieważ studenci w ramach cyklu nauczania mają okazję poznać od podszewki największe zakłady projektujące, produkujące i eksploatujące tabor szynowy, nie tylko w Polsce, ale również w Niemczech i od 2017 roku – w Holandii. W związku z realizacją wielu projektów badawczych we współpracy z największymi graczami na rynku branży szynowej w Polsce najlepszym studentom oferowane są atrakcyjne oferty praktyk, staży i pracy, będące dobrym początkiem kariery konstruktora, eksploatatora pojazdów szynowych lub logistyka. Wielu studentów specjalności Pojazdy Szynowe i Transport Szynowy znajduje pracę w branży jeszcze podczas ostatnich lat nauki. Ponadto studenci mają okazję poszerzyć wiedzę i nabyć dodatkową praktykę poprzez uczestnictwo w działaniach Koła Naukowego Inżynierów Transportu Publicznego, które realizuje własne granty badawcze i projektowe, międzynarodowe wymiany studenckie oraz wyjazdy na konferencje i targi branży szynowej.

Bez wątpienia absolwenci powyższych specjalności pozwolą wypełnić lukę pokoleniową specjalistów z branży transportu szynowego, wychodząc z ugruntowaną wiedzą naprzeciw oczekiwaniom wciąż nienasyconego rynku.

Jeśli stoisz przed wyborem specjalności, w której chcesz się realizować z pasją - skieruj swoją karierę na właściwe tory!

Więcej informacji o rekrutacji należy szukać na stronie Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej: http://www.fwmt.put.poznan.pl/

 

Fot: Politechnika Poznańska

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry