Menu
Pojazdy autonomiczne - perspektywa zastosowania

Pojazdy autonomiczne - perspektywa zastosowania

2018-07-09

W niedługim czasie rozwój technologii pozwoli na bezproblemową jazdę pociągami autonomicznymi na długich dystansach i z dużymi prędkościami – mówił Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, w trakcie konferencji „Kolejowe pojazdy autonomiczne – perspektywa zastosowania”.

Prezes UTK w swoim wystąpieniu przybliżył istniejące technologie oraz zakreślił perspektywę ich zastosowań. Wygłosił także referat na temat regulacji unijnych dotyczących pojazdów autonomicznych. Prezes Góra mówił o systemach bezpiecznej kontroli jazdy pociągu w standardzie ATO (Automatic Train Operation), zapewniających możliwość zdalnego prowadzenia pociągów (bez udziału maszynisty). Takie systemy na razie są wdrażane w transporcie miejskim, np. w metrze czy w kolejkach lotniskowych. Trwają jednak prace nad nową wersją Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem ETCS, wdrażanego już w miarę postępujących modernizacji na liniach kolejowych naszego kraju, która ma pozwalać na pełną automatyzację ruchu pociągów.

W najbliższych latach w Polsce będzie realizowana jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych. Na około 15 tys. km linii kolejowych zostanie wdrożony system cyfrowej łączności kolejowej GSM-R. Dodatkowo do końca 2030 r. na ponad 6,5 tys. linii powinien zostać zabudowany nowoczesny Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym ERTMS.

Korzyści ze stosowania systemów ATO jest wiele, gdyż wdrożenie takiego systemu wpływa bezpośrednio lub pośrednio na wiele obszarów działalności przedsiębiorstw transportowych. Wskazać w tym miejscu należy na aspekty biznesowe, operacyjne oraz system bezpieczeństwa. Jednym z podstawowych czynników mających duże znaczenie dla całości systemu kolejowego jest zwiększenie przepustowości oraz maksymalnej prędkości na linii kolejowych. Przy zastosowaniu „wirtualnego odstępu blokowego” możliwe jest zwiększenia częstotliwości ruchu na danej linii, a przy wykorzystaniu w ATO systemu sterowania klasy ETCS możliwe jest prowadzenie ruchu z prędkościami przekraczającymi 160 km/h. Przestrzeń przeznaczona w konwencjonalnych pojazdach dla maszynisty może zostać przeznaczona na inne cele, chociażby takie jak powiększenie części pasażerskiej w autobusach szynowych, EZT czy SZT.

– Systemy autonomiczne pozwolą też na wyeliminowanie błędu ludzkiego w prowadzeniu pojazdu. W systemach ATO możliwe jest pełne prowadzenie ruchu pojazdu przez urządzenia znajdujące się na pokładzie przy zapewnieniu łączności z pozostałymi częściami systemu sterowania. Maszyniści z pewnością przez wiele lat będą prowadzić pociągi. Jednak należy rozwijać technologię, tak by ułatwiała pracę i eliminowała błędy, które mogą przytrafić się każdemu człowiekowi – mówił Ignacy Góra.

Konferencję „Kolejowe pojazdy autonomiczne – perspektywa zastosowania” zorganizowało Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego oraz PKP SA.

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry