Menu
Podkłady bukowe jako alternatywa dla drewna dębowego

Podkłady bukowe jako alternatywa dla drewna dębowego

2018-05-22

Twarde i wytrzymałe podkłady i podrozjazdnice bukowe stanowią alternatywę dla wykonanych z drewna dębowego. Przy poważnych niedoborach rynkowych tego ostatniego materiału podkłady bukowe są obecnie pożądanym i ekonomicznie uzasadnionym rozwiązaniem dla wykonawców inwestycji kolejowych.

Podkłady drewniane wciąż stanowią istotną składową kolejowej nawierzchni. Ich atuty są znane – bardzo dobrze tłumią drgania, nie przewodzą prądu, mają niewielką podatność na zmiany temperatury, lepiej tolerują słabszą podbudowę, są też lżejsze i tańsze niż te strunobetonowe.

– Stąd właśnie ta technologia wciąż ma swoje powszechne zastosowanie w kolejnictwie. Nasycalnia Podkładów w Czeremsze jako jedyna w Polsce w 100 proc. stosuje do nasycania olej kreozotowy typu „C”, co powoduje, że nowe podkłady drewniane z Czeremchy są mniej uciążliwe dla ludzi i środowiska naturalnego – mówi Ryszard Sokołowski, prezes Nasycalni Podkładów w Czeremsze, należącej do Grupy KZN Bieżanów.

Podkłady, podrozjazdnice i mostownice drewniane są niezbędnym składnikiem zarówno prac utrzymaniowych i rewitalizacyjnych, ale także do realizacji procesów modernizacyjnych związanych z Krajowym Programem Kolejowym. Dodatkowo przygniatająca większość bocznic przemysłowych korzysta z drewna jako elementu nawierzchni torowej. W dalszym ciągu zapotrzebowanie na asortyment drewniany jest znaczące. Ze względu na większą trwałość, w ostatnim czasie dużo częściej zamawiane są podkłady z drewna twardego. W większości klienci pod tym hasłem rozumieją wyłącznie elementy wykonane z drewna dębowego. Tymczasem wg polskich norm i standardów TSI mogą one być również wykonane z egzotycznego drewna azobe oraz z buku. I o ile drewno afrykańskie na kolei to raczej historyczna nisza, o tyle podkłady bukowe to bardzo dobra alternatywa dla tych wykonanych z dębu.

– W celu potwierdzenia bardzo wysokich parametrów tego materiału w 2016 r. Instytut Kolejnictwa przeprowadził szereg badań – stwierdza Sokołowski. – Przetestowano wytrzymałość podkładów bukowych na zginanie, jednocześnie porównując je do standardowych podkładów strunobetonowych PS-94. Efekt przeszedł wszelkie oczekiwania, bo oba typy można uznać za porównywalne.

Przy obciążeniu statycznym podkłady bukowe charakteryzowały się wytrzymałością na zginanie zbliżoną w części podszynowej do podkładów strunobetonowych, a znacznie przewyższającą w części środkowej wytrzymałość wspomnianych podkładów betonowych. Co oczywiste, przy obciążeniu dynamicznym ta wytrzymałość była niższa, ale wynika to z istotnie większego tłumienia energii przez podkłady drewniane w stosunku do podkładów PS-94.

Równolegle z badaniami potwierdzającymi parametry i przydatność drewna bukowego w kolejnictwie, Nasycalnia Podkładów w Czeremsze przeprowadziła proces certyfikacji podrozjazdnic bukowych. Dziś jako jedyna nasycalnia w kraju prócz bukowych podkładów ma w swojej ofercie również te elementy infrastruktury i co warto zaznaczyć, posiada dopuszczenia zatwierdzone przez Urząd Transportu Kolejowego. W obliczu inwestycyjnego boomu i poważnych braków dębu na rynku, stanowi to dobre rozwiązanie dla wykonawców poszukujących rozwiązań nawierzchniowych opartych o drewno twarde. Należy też przypomnieć, że firma z Czeremchy jako jedyna krajowa nasycalnia oferuje usługę precyzyjnego nawiercania elementów i tworzenia gotowych do montażu na placu budowy doborów podrozjadnic, wykonywanych według koordynatów rozjazdowych spółki-matki KZN Bieżanów. Stanowi to istotne ułatwienie i przyspieszenie procesu budowlanego, zwłaszcza w obliczu krótkich zamknięć torowisk.

Przy okazji prac Instytutu Kolejnictwa potwierdzone zostały też wynikające bezpośrednio z normy PN-EN 13145+A1:2012 kwestie związane z pęknięciami podkładów i podrozjazdnic.

– Wiele osób z branży ma błędne mniemanie, że pęknięcia powierzchniowe są wadą materiałową. Tymczasem pamiętać należy, że w odróżnieniu od betonu drewno nie jest materiałem jednorodnym, ale naturalnym kompozytem. W procesie sezonowania zachodzą naturalne procesy które mogą powodować takie powierzchniowe pęknięcia, które nie są żadną wadą. Więcej, wielu specjalistów twierdzi, że świadczą one o dobrym przygotowaniu materiału wsadowego przed procesem nasycania – podkreśla Ryszard Sokołowski.

TAGI

Instytut KolejnictwaKrajowy Program KolejowyUrząd Transportu KolejowegoUTK

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry