Menu
PLK wzmacnia swoje zespoły techniczne

PLK wzmacnia swoje zespoły techniczne

2016-07-21

Dla PKP Polskich Linii Kolejowych bezpieczeństwo na torach jest priorytetem, dowodzą tego liczne akcje i działania, w tym także zakup pięciu nowych, specjalistycznych pojazdów szynowo-drogowych, które mają możliwość poruszania się po torach o różnych szerokościach i których zadaniem jest dowożenie na miejsce zdarzenia załogi i sprzętu ratowniczego.

Zakup pojazdów będzie kosztował 4,6 mln złotych. To kolejny etap ciągłego wzmacniania służb technicznych – w zeszłym roku PLK przeznaczyły na ten cel ponad 9 mln złotych. Załogi techniczne zyskały wówczas siedemnaście agregatów prądotwórczych, hydrauliczny sprzęt do wykolejania, dwadzieścia pięć poduszek pneumatycznych oraz pojazd ratowniczy z wyposażeniem.

Obecnie PKP Polskie Linie Kolejowe dysponują dwudziestoma w pełni wyposażonymi załogami, w których pracuje ponad pięćset specjalnie wyszkolonych ratowników technicznych. To jedyne w kraju jednostki, zajmujące się sprawnym usuwaniem skutków zdarzeń oraz bezpiecznym transportem uszkodzonych pojazdów kolejowych. W roku 2015 zespoły techniczne PLK wzięły udział w usuwaniu skutków stu sześćdziesięciu wypadków. Nowy sprzęt wpłynie na  jeszcze szybsze przeprowadzanie napraw na torach i ograniczy przerwy, czyli punktualność w kursowaniu pociągów.

 

Fot: PKP PLK

TAGI

PKP PLK

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry