Menu
PLK kupują specjalistyczne pojazdy do utrzymania infrastruktury kolejowej

PLK kupują specjalistyczne pojazdy do utrzymania infrastruktury kolejowej

2018-02-26

23 lutego br. PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na zakup 36 specjalistycznych pojazdów do utrzymania infrastruktury kolejowej. Wartość zamówienia współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi 125 mln zł.

– Zakup pojazdów to kolejna inwestycja PKP PLK zwiększająca bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Bezpieczeństwo traktujemy priorytetowo, dlatego w projektach Krajowego Programu Kolejowego znajduje się m.in. modernizacja urządzeń i przejazdów. Celem są bezpieczne, sprawne podróże i poprawa warunków do przewozu towarów – powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Nowe pojazdy zwiększą bezpieczeństwo na sieci kolejowej. Sprzęt zapewni sprawne kursowanie pociągów dzięki szybciej wykonywanym pracom interwencyjnym i naprawie torów. Wózki motorowe są szybsze i silniejsze od obecnie używanych – mogą poruszać się z prędkością nawet 100 km/h. Dzięki zamontowanym urządzeniom bezpieczeństwa może nimi kierować jedna osoba. Pojazdy posiadają żuraw do wyładunku materiałów oraz mogą odśnieżać tory. Zapewnią sprawniejszy transport i wsparcie techniczne pracowników przy naprawach i usuwaniu usterek na torach.

Zamówiony przez PKP PLK sprzęt wzmocni zespoły techniczne na terenie całego kraju. Jeszcze w tym roku 6 pojazdów trafi do zakładów PKP PLK w Bydgoszczy, Łodzi, Wałbrzychu, Krakowie, Gdyni i Poznaniu.

– Dla bezpieczeństwa przewozów kolejowych konsekwentnie prowadzimy działania w obszarze pracowniczym, organizacyjnym, technicznym oraz inwestycyjnym. Trzydzieści sześć nowych pojazdów wykorzystamy dla zwiększenia bezpieczeństwa na torach. Prace z wykorzystaniem nowego sprzętu będą szybsze i pozwolą skrócić czas napraw. Dla podróżnych oznacza to planowe podróże – powiedział Antoni Jasiński, członek Zarządu PKP PLK.

Od grudnia 2016 r. PKP PLK korzystają już z 6 wózków motorowych zakupionych w ramach projektu POIiŚ za ok.15 mln zł. Pojazdami dysponują zespoły techniczne m.in. na Śląsku, Mazowszu i Lubelszczyźnie. Podstawowym zadaniem pojazdów jest przewóz materiałów i specjalistycznego sprzętu do prac interwencyjnych związanych z naprawą infrastruktury dla bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego. Wózki są wyposażone w żurawie o zasięgu do 12 m i udźwigu do 1590 kg. Są przeznaczone do prac awaryjnych i interwencyjnych związanych z naprawą nawierzchni. Maksymalna prędkość pojazdów wynosi 80 km/h, wyposażone są w silniki spalinowe o mocy 298 kW.

W ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu technicznego” (POIiŚ 5.2-10) PKP PLK kupi także pojazd do kontroli obiektów inżynieryjnych, m.in. mostów. Dzięki zastosowaniu wysięgnika z koszem możliwe będą przeglądy trudno dostępnych miejsc. Pojazd będzie jeździł po torach i drogach, co umożliwi sprawny dojazd do wszystkich miejsc. Obecnie trwa procedura przetargowa. Na etapie przetargu jest także zakup 2 podbijarek torów, podbijarki rozjazdów oraz profilarki tłucznia. Wszystkie zakupy planowane są do końca 2021 r.

 

LS

TAGI

PKP PLK

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry