Menu
PKP SA z korzystną umową kredytową. 250 mln zł zostanie przeznaczonych na inwestycje

PKP SA z korzystną umową kredytową. 250 mln zł zostanie przeznaczonych na inwestycje

2018-04-13

PKP SA ma zagwarantowane kolejne środki na realizację Programu Inwestycji Dworcowych. Pieniądze zapewni umowa kredytowa, którą spółka podpisała z trzema bankami: Pekao SA, PKO Bankiem Polskim i Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Wysokość całego kredytu to 700 mln zł. Każdy z banków finansuje kredyt w jednakowej części.

– Umowa zawarta pomiędzy PKP SA a trzema polskimi bankami zapewnia znaczące środki na realizację jednego z największych programów inwestycyjnych w naszym kraju. Jest to program zainicjowany i aktywnie wspierany przez polski rząd. Dlatego doceniamy fakt, że w dużej mierze będzie on realizowany dzięki wprawnej kooperacji podmiotów sektora państwowego – mówi Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

– Widzimy prawdziwy renesans polskiej kolei. Realizowane na ogromną skalę inwestycje w dworce, infrastrukturę kolejową i tabor przekładają się nie tylko na zwiększony komfort podróżnych i rozwój poszczególnych regionów kraju, ale także wpływają pozytywnie na rozwój polskiej gospodarki – mówi Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP SA. – Cieszę się, że działania jednej z kluczowych spółek Skarbu Państwa wspierają nasze rodzime banki. To przykład dobrej, efektywnej współpracy ważnych państwowych podmiotów, za którą bardzo dziękuję naszym partnerom.

Bank Gospodarstwa Krajowego konsekwentnie realizuje Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, aktywnie wspierając rodzime przedsiębiorstwa, a tym samym rozwój kraju – podkreśla Wojciech Hann, członek zarządu BGK.

– Jednym z zadań bankowości korporacyjnej Pekao jest wspieranie klientów w realizacji wieloletnich planów inwestycyjnych. Bank Pekao, jako lider na rynku finansowania strukturyzowanego i konsorcjalnego, posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, aby być nie tylko dostarczycielem kapitału, ale przede wszystkim kompleksowo strukturyzować transakcję dłużną przedsiębiorstwa i pełnić rolę organizatora konsorcjum banków – dodaje Andrzej Kopyński, wiceprezes zarządu Banku Pekao SA nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej.

PKO Bank Polski jako niekwestionowany lider polskiego sektora bankowego i największy krajowy bank kredytujący polskie firmy , przedsiębiorców i samorządy, wspiera znaczące przedsięwzięcia inwestycyjne o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Oferujemy dopasowaną ofertę bankową i współpracę z najwyższej klasy doradcami – mówi Jakub Papierski, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego nadzorujący Obszar Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej.

250 mln zł z przyznanej kwoty PKP SA będzie mogła przeznaczyć na budowę i modernizację dworców w ramach szerokiego programu inwestycyjnego, którego wartość szacowana jest na ok. 1,5 mld zł. Środki kredytowe będą stanowić kolejne źródło finansowania inwestycji, zaraz po funduszach unijnych i wsparciu z budżetu państwa.

Pozostała kwota, czyli ok. 450 mln zł, zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej pozyskanego finansowania, które stanowi zadłużenie z poprzednich lat. Dzięki zdecydowanie niższemu kosztowi finansowania, nowy kredyt jest o wiele bardziej korzystny niż dotychczasowe.

– Podpisanie umowy kredytowej jest elementem restrukturyzacji finansowej PKP SA. Koszt obsługi nowego kredytu w porównaniu do poprzedniego zadłużenia znacząco spadnie. Z uwagi na to,  że kredyt zawarto w polskiej walucie, nowa umowa zredukuje również ryzyko kursowe, z którym mieliśmy do czynienia – tłumaczy Andrzej Olszewski, członek zarządu PKP SA.

Zgodnie z umową kredyt ma zostać spłacony do końca 2022 r.

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry