Menu
PKP SA wyróżnione w raporcie Odpowiedzialny biznes w Polsce 2016

PKP SA wyróżnione w raporcie Odpowiedzialny biznes w Polsce 2016

2017-04-07

Już po raz trzeci PKP SA została wyróżniona w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Projektowanie włączające, organizacja warsztatów kreatywno-facylitacyjnych, akcja „Książka w podróży”, budowa Innowacyjnych Dworców Systemowych oraz wprowadzenie wyszukiwarki udogodnień dla osób z ograniczoną mobilnością zostały wskazane jako dobre praktyki w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) za 2016 rok.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” stanowi największy w Polsce przegląd działań biznesu społecznie odpowiedzialnego. Piętnasta edycja raportu prezentuje najlepsze działania 180 firm w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (z ang. CSR – Corporate Social Responsibility) realizowane w 2016 roku.

W tym roku raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” po raz pierwszy połączony został z globalnymi 17 Celami Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDG), ustanowionymi przez ONZ w 2015 roku.

Podobnie jak w poprzednich edycjach prezentowane w raporcie praktyki pogrupowane są w siedmiu obszarach, zgodnie z normą ISO 26000: ład organizacyjny, praktyki z zakresu pracy, prawa człowieka, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

Wyróżnienie praktyk PKP SA w Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest potwierdzeniem, że obrany przez nas kierunek jest właściwy. Podejmowane inicjatywy skutecznie wspierają rozwój naszej organizacji, mają pozytywny wpływ na relacje wewnątrz przedsiębiorstwa i współpracę z otoczeniem zewnętrznymmówi Krzysztof Mamiński, Prezes Zarządu PKP SA.

W kategorii zagadnienia konsumenckie wyróżniono udostępnioną w listopadzie 2016 roku na stronie pkpsa.pl wyszukiwarkę udogodnień dla osób z ograniczoną mobilnością. Pasażer może znaleźć w niej informacje dotyczące m.in. usługi asysty, obecności urządzeń wspomagających, pomieszczeń dla rodziców opiekujących się dzieckiem, map dotykowych, oznakowania poziomego dla osób niewidomych lub niedowidzących. Praktyka należy do najważniejszych inicjatyw realizowanych na poziomie całej Grupy PKP, służących  podnoszeniu jakości oferowanych usług.

W kategorii ład organizacyjny wyróżniono warsztaty kreatywno-facylitacyjne, które PKP SA organizuje przed każdą większą inwestycją dworcową. Ich głównym celem jest angażowanie społeczeństwa i jednostek samorządu terytorialnego w proces planowania funkcjonalno-użytkowego. Włączenie interesariuszy na najwcześniejszym etapie planowania inwestycji dworcowych ma znaczący wpływ na poprawę  dostępności do infrastruktury transportu kolejowego i dostosowanie jej do realnych potrzeb podróżnych oraz mieszkańców miast.

W kategorii środowisko przedstawiono projekt Innowacyjne Dworce Systemowe, polegający na zastąpieniu dotychczasowych obiektów dworcowych nowoczesnymi, bardziej dopasowanymi wielkością do rzeczywistych potrzeb podróżnych budynkami, które stworzono na podstawie ujednoliconego projektu.  Dworce te, dzięki zastosowaniu wielu ekologicznych rozwiązań, są bardziej efektywne energetycznie od poprzednich obiektów. Celem projektu IDS było stworzenie dworców o wysokiej jakości, spełniających standardy międzynarodowe oraz w pełni dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. PKP SA zamierza kontynuować inwestycje w tej formule, odpowiednio je modyfikując w zależności od potrzeb.

W kategorii zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej przedstawiono akcję „Książka w podróży”. PKP SA dołączyła do międzynarodowego ruchu bookcrossingowego, otwierając dla uwolnionych książek przestrzeń dworców kolejowych. Od otwarcia pierwszej półki bookcrossingowej na Dworcu Centralnym uwolniono już 14 555 książek.

TAGI

PKP SA

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry