Menu
PKP SA nagrodzone za przetarg na modernizację Bydgoszczy Głównej

PKP SA nagrodzone za przetarg na modernizację Bydgoszczy Głównej

2016-10-14

PKP SA otrzymały Kryształ Przetargów Publicznych 2016 w kategorii „Inwestycje z zakresu przebudowy lub budowy obiektów użyteczności publicznej lub rewitalizacji przestrzeni publicznej” za przeprowadzenie procesu przetargowego na budowę zintegrowanego centrum komunikacyjnego w Bydgoszczy.

Kryształy Przetargów Publicznych to organizowany od 2009 roku konkurs, którego celem jest promocja i upowszechnianie najlepszych zasad i praktyk w dziedzinie zamówień publicznych. Nagrody przyznaje kapituła, w skład której wchodzą specjaliści z dziedziny zamówień publicznych – naukowcy, prawnicy, dziennikarze i osoby piastujące wysokie stanowiska w instytucjach zajmujących się tym zagadnieniem. Przyznając nagrody i wyróżnienia kapituła dokonała analizy dostarczonego przez PKP SA materiału, przedstawiającego zarówno cały proces postępowania przetargowego, jak i jego realizację. Szczególną uwagę zwracano na przejrzystość procesu, działanie według zasad uczciwej konkurencji, profesjonalizm oraz dobre praktyki stosowane podczas przetargu.

Jak podkreślają PKP SA, nagroda stanowi dla nich ważne wyróżnienie. „Cieszy nas, że grono specjalistów, którzy tworzą kapitułę, doceniło nasze wysiłki” – skomentował Szymon Nowak, dyrektor Biura Zamówień i Przetargów, który odbierał nagrodę.

W ramach nagrodzonej inwestycji powstał nowy dworzec, zmodernizowano także budynek międzyperonowy. Spółka przy współpracy z PKP PLK gruntownie wyremontowała perony wraz z podziemnymi przejściami. Całościowy koszt inwestycji wyniósł ok. 197 mln zł. Przedsięwzięcie było współfinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość unijnego dofinansowania wyniosła ok. 120 mln zł.

 

Źródło: PKP SA

 

TAGI

PKP SA

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry