Menu
PKP S.A. było partnerem widowiska muzycznego Wolność we krwi
2018-08-17

15 sierpnia na placu Piłsudskiego w Warszawie odbyło się widowisko muzyczne Wolność we krwi. Wydarzenie organizowane było przez Narodowy Bank Polski w ramach projektu My Polacy 1918-2018, który upamiętnia setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Partnerem wydarzenia były PKP S.A.
Widowisko, którego akcja skupia się wokół losów zwykłej polskiej rodziny ukazanych w kontekście wybranych wydarzeń historycznych i ekonomicznych z lat 1918-2018, można było śledzić również na telebimach w 16 miastach Polski, w których oddziały okręgowe NBP zorganizowały lokalne pikniki rodzinne.

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Konferencja

Raport Kolejowy jest partnerem wydarzenia zorganizowanego przez Fundację ProKolej wspólnie z Centrum Logistyki, Transportu i Zakupów Akademii Leona Koźmińskiego. Konferencja dotyczy zagadnień budowy, modernizacji i eksploatacji skrzyżowań dróg i kolei.

W programie znajdzie się zarówno prezentacja nowych technologii, oczekiwań producentów, projektantów i zarządców infrastruktury, jak również część warsztatowa umożliwiająca wymianę doświadczeń oraz dyskusje o bezpieczeństwie regulacjach i przyszłości przejazdów kolejowo-drogowych

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
    a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
    b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry
grupa MTMrealizacja: