Menu
PKP PLK ogłasza konkurs na stanowiska w zarządzie

PKP PLK ogłasza konkurs na stanowiska w zarządzie

2018-04-11

Rada Nadzorcza PKP Polskich Linii Kolejowych SA ogłosiła konkurs na prezesa spółki oraz pięciu członków zarządu. Mirosław Siemieniec, rzecznik prasowy PLK, podkreśla, że jest to postępowanie rutynowe, wynikające z faktu, że kadencja obecnego zarządu dobiegła końca.

Postępowanie kwalifikacyjne dotyczy stanowisk prezesa spółki oraz pięciu członków zarządu: wiceprezesa – dyrektora ds. eksploatacji, dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych, dyrektora ds. utrzymania infrastruktury, dyrektora ds. realizacji inwestycji oraz dyrektora ds. rozwoju i przygotowania inwestycji.

Kandydaci mogą składać oferty do 25 kwietnia 2018 r. Rozmowy kwalifikacyjne planowo mają być przeprowadzone 30 maja 2018 r. Postępowanie konkursowe nie musi być zapowiedzią istotnych zmian w kierownictwie PKP PLK. W konkursie mogą wziąć udział obecni członkowie zarządu – w takim przypadku Rada Nadzorcza będzie oceniała działalność kandydata na zajmowanym przez niego stanowisku.

Obecnie funkcję prezesa pełni Ireneusz Merchel. Wiceprezesem – dyrektorem ds. eksploatacji jest Marek Olkiewicz, dyrektorem ds. finansowych i ekonomicznych – Radosław Celiński, dyrektorem ds. utrzymania infrastruktur – Antoni Jasiński, dyrektorem ds. realizacji inwestycji Arnold Bresch, a dyrektorem ds. rozwoju i przygotowania inwestycji – Włodzimierz Żmuda.

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry