Menu
PKP PLK obniża stawki za korzystanie z infrastruktury kolejowej na lata 2016-2017

PKP PLK obniża stawki za korzystanie z infrastruktury kolejowej na lata 2016-2017

2016-05-23

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. skorygowały stawki za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej, korzystanie z peronów oraz udzielanie podróżnym informacji o rozkładzie jazdy. W stosunku do obowiązujących stawek średnie stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej spadły o 3,16 % w przypadku transportu pasażerskiego oraz 2,46% w transporcie towarowym.

Obniżeniu uległy również stawki za korzystanie z peronów i informowanie podróżnych. Urząd Transportu Kolejowego wykazał, że stawki jednostkowe opłaty podstawowej za dostęp do urządzeń związanych z obsługą pociągów zostały zmniejszone w przypadku opłat za dostęp do urządzeń zaopatrzenia w paliwo, korzystania z peronów oraz dostęp do torów postojowych dla pojazdów innych niż lokomotywy.

Na wysokość opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej wpłyną również zmiany kategorii niektórych odcinków linii kolejkowych. Przyznanie kategorii jest uzależnione od średniodobowego natężenia ruchu pociągów oraz najwyższej dopuszczalnej prędkości technicznej przejazdów. Zmieniono kategorię 159 odcinków linii kolejowych dla przewozów pasażerskich (zmiana kategorii na wyższą: 89 odcinków, 1193 km; zmiana kategorii na niższą 70 odcinków, 872 km) oraz 148 odcinków linii kolejowych dla przewozów towarowych (zmiana kategorii na wyższą: 74 odcinki, 1152 km; zmiana kategorii na niższą: 74 odcinki, 1015 km).

Pełny projekt dostępny jest na stronie PKP PLK.

Prezes Urzędu Technicznego zachęca wszystkich zainteresowanych do przesyłania swoich uwag oraz pytań do projektu do dnia 30 maja 2016 r.

 

Zdjęcie: PKP PLK
Źródło: UTK

TAGI

PKP PLKUTK

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry