Menu
PKP PLK: Mniej przejazdów, więcej zabezpieczeń na torach i drogach

PKP PLK: Mniej przejazdów, więcej zabezpieczeń na torach i drogach

2016-06-01

W przeciągu trzech ostatnich lat PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zlikwidowały tysiąc przejazdów, zmodernizowały kolejnych tysiąc pięćset, a także zamontowały nowe, zwiększające bezpieczeństwo urządzenia na posterunkach dróżników. Dzięki inwestycjom w wiadukty i tunele drogowe powstało aż 275 bezkolizyjnych skrzyżowań. Tylko w 2015 roku PKP PLK przeznaczyło ponad 260 mln złotych na utrzymanie przejazdów kolejowych. Wszystko to w celu zwiększenia bezpieczeństwa na torach.

Jednak bezpieczeństwo przejazdów w dużej mierze zależy od zarządców dróg, czyli od oznakowania i układu jezdni. Dlatego PKP PLK podjęło współpracę z drogowcami, lokalnymi samorządami i gminami. W efekcie na ponad dwustu dojazdach zamontowano pasy wibracyjno-akustyczne oraz zlikwidowano oznakowanie na nieczynnych przejazdach. Obecnie trwa przegląd przejazdów na drogach niepublicznych.

Likwidacja i modernizacja przejazdów to nie jedyne działania PKP PLK na rzecz bezpieczeństwa. Warto chociażby wspomnieć o „Szlabanie na ryzyko!” – jednej z największych kampanii społecznych w Europie, w ramach której PKP PLK promuje kulturę bezpieczeństwa i namawia do świadomego uczestniczenia w ruchu drogowym (unikanie brawury, rutyny i pośpiechu). PKP PLK co roku zwiększa też liczbę szkoleń i metod doskonalenia pracy (np. zapewnia nowoczesne symulatory do szkolenia dyżurnych ruchu). Z przeprowadzonych badań wynika, że w wyniku tych inicjatyw kolej z roku na rok jest coraz bezpieczniejszym środkiem transportu. W roku 2015 o 12% spadła liczna kolizji, wykolejeń i wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych.

 

Zdjęcie: PKP PLK

TAGI

infrastrukturaPKP PLK

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry