Menu
PKP oficjalnym partnerem Światowych Dni Młodzieży

PKP oficjalnym partnerem Światowych Dni Młodzieży

2016-05-25

Dzisiaj przedstawiciele Grupy PKP oraz Archidiecezji Krakowskiej podpisali umowę o współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży. Na dokumencie inicjującym podpisy złożyli: prezes zarządu PKP S.A. Mirosław Pawłowski, prezes zarządu PKP Intercity Marek Chraniuk i wiceekonom Archidiecezji Krakowskiej ks. Wojciech Olszewski. „Udział w organizacji Światowych Dni Młodzieży to dla Grupy PKP wielkie wyróżnienie, ale też duże wyzwanie” – powiedział prezes Pawłowski.

PKP Intercity przygotowało dla pielgrzymów karnety: „Bilet ŚDM Kraków 2016”. W ramach karnetu (kosztującego 149 złotych) każdy podróżny będzie mógł trzy razy skorzystać z przejazdów pociągiem Twoich Linii Kolejowych (TLK) lub InterCity (IC) w dowolnej relacji i długości trasy. Karnet będzie obowiązywał od 16 lipca do 15 sierpnia 2016 roku. Według szacunków pociągami PKP Intercity będzie podróżowało nawet ponad sto tysięcy pielgrzymów z całego świata.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pracują nad zabezpieczeniem infrastruktury i pojazdów niezbędnych dla płynnego funkcjonowania komunikacji kolejowej. W Światowe Dni Młodzieży na tory wjedzie ponad siedemset pociągów. PKP CARGO przygotuje elektryczne i spalinowe lokomotywy, które posłużą jako lokomotywy zastępcze w razie ewentualnych awarii lub utrudnień w ruchu.

Specjalnie z myślą o ŚDM na dworcach pojawią się odpowiednie oznakowania (także w języku angielskim), a pomocą podróżnym będą służyć mobilni informatorzy. Część stacji i przystanków zostanie zmodernizowana, obecnie trwają już prace budowlane m.in. na stacjach Częstochowa Osobowa i Częstochowa Stradom. Dworzec Kraków Główny zostanie przekształcony w centrum informacyjne dla pielgrzymów. Nad bezpieczeństwem pielgrzymów czuwać będzie ponad dwa i pół tysiąca funkcjonariuszy SOK.

O wszystkich udogodnieniach na dworcach kolejowych oraz ofercie dla podróżnych można przeczytać na stronie internetowej ŚDM oraz stronach spółek Grupy PKP.

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry