Menu
PKP CARGO - wzrost zysku netto i najwyższe od lat przychody
2018-08-22

W pierwszym półroczu 2018 roku Grupa PKP CARGO osiągnęła 90 mln zł zysku netto, a EBITDA wyniosła 423 mln zł. W pierwszych sześciu miesiącach 2018 roku Grupa osiągnęła przychody operacyjne na poziomie 2,5 mld zł. To najwyższy taki wynik od 2013 roku.

Grupa PKP CARGO w pierwszym półroczu 2018 roku przewiozła 59,6 mln ton towarów (+3,4% r/r). Do wzrostu przewozów przyczynił się głównie pobudzony popyt na kruszywa i materiały budowlane oraz dynamiczny rozwój Nowego Jedwabnego Szlaku. Zwiększenie potencjału przewozowego wsparte jest zwiększonymi nakładami inwestycyjnymi, które w pierwszym półroczu 2018 roku wyniosły 303 mln zł, co stanowi wynik wyższy o 51% od osiągniętego w analogicznym okresie ubiegłego roku. Tegoroczne inwestycje taborowe powodują, iż Grupa PKP CARGO jest przygotowana na szczyt przewozowy, który potrwa jeszcze przynajmniej kilka lat.

Grupa zrealizowała w pierwszym półroczu 2018 roku najwyższe przychody operacyjne od 2013 roku. Wyniosły one 2,51 mld zł i były o 11% wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zanotowano także najwyższy od wejścia na giełdę wynik EBITDA – wskaźnik ten wzrósł z 333 mln zł w pierwszym półroczu 2017 roku do 423 mln zł w tym samym okresie 2018 roku (+27%). W pierwszych sześciu miesiącach tego roku zanotowano także wzrost wyniku netto – aż o 363% r/r. Osiągnął on wartość 90 mln zł, podczas gdy przed rokiem Grupa zarobiła na czysto tylko 19 mln zł.

TAGI

PKP CARGO

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry