Menu
Obrady Organizacji Współpracy Kolei

Obrady Organizacji Współpracy Kolei

2016-06-10

Wiceminister infrastruktury i budownictwa Piotr Stomma wziął udział w 44 dorocznej Sesji Narady Ministrów Organizacji Współpracy Kolei (OSŻD). Obrady miały miejsce w dniach 7-10 czerwca w Baku w Azerbejżdanie. Sesja Narady Ministrów została zorganizowana w sześćdziesiątą rocznicę powstania Organizacji.

Podczas swojego wystąpienia wiceminister Piotr Stomma podkreślił osiągnięcia Organizacji i jej ogromne znaczenie dla rozwoju międzynarodowych przewozów kolejowych. Podziękował również za otwartość i dobrą współpracę pomiędzy krajami członkowskimi OSŻD.

Tegoroczne obrady dotyczyły przygotowań do międzynarodowej konferencji w sprawie przyjęcia tekstu Konwencji o Bezpośredniej Międzynarodowej Komunikacji Kolejowej, która ma się odbyć w listopadzie 2016 roku w Warszawie. Ponadto zatwierdzono sprawozdanie z działalności Komisji OSDŻ za rok 2016 i uzgodniono program działania na kolejne lata.

 

Zdjęcie, źródło.: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

TAGI

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry