Menu
Obowiązki Krzysztofa Dyla przejmuje Ignacy Góra

Obowiązki Krzysztofa Dyla przejmuje Ignacy Góra

2016-02-26

W Urzędzie Trasportu Kolejowego nastapiły zmiany. W dniu 24 lutego 2016 r. premier Beata Szydło odwołała Krzysztofa Dyla ze stanowiska prezesa. Dotychczasowe obowiązki przejmuje wiceprezes UTK ds. techniki i bezpieczeństwa ruchu kolejowego, Ignacy Góra.

Krzysztof Dyl będzie zajmował stanowisko prezesa w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. Informację o tej istotnej zamianie przekazała kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 18 lutego. Krzysztof Dyl, okazał się najlepszy i wygrał knkurs na to stanowisko. 

Nijżej przedstawiamy krótkie notki biograficzne obu Panów:

Ignacy Góra, ukończył Politechnikę Krakowską w specjalności pojazdy szynowe oraz organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem, a także studia podyplomowe: na Politechnice Śląskiej - Zintegrowane Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem, Politechnice Krakowskiej - Nowoczesne Technologie Elektryczne w Transporcie, Politechnice Radomskiej - Integracja z UE w Transporcie Kolejowym oraz na Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie - Europejski Model Zarządzania.

Od początku kariery zawodowej jest związany z branżą kolejową.  Jest autorem i współautorem wielu przepisów w zakresie bezpieczeństwa, eksploatacji i interoperacyjności oraz rozporządzeń dotyczących m.in. szkolenia na licencje i świadectwo maszynisty.

Posiada duże doświadczenie w tworzeniu założeń systemowych w zakresie poprawy organizacji pracy. W  październiku  2013 r. objął stanowisko  Wiceprezesa Urzędu Transportu Kolejowego  ds. techniki i bezpieczeństwa ruchu kolejowego

Krzysztof Dyl, Od 14 stycznia 2006 r. pracował w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. Na początku pełnił obowiązki zastępcy dyrektora Departamentu Rynku Hurtowego Komunikacji Elektronicznej, natomiast od 19 kwietnia 2006 r. do 17 stycznia 2011 r. był zastępcą Prezesa UKE ds. telekomunikacyjnych i pocztowych. 18 stycznia 2011 r. pełniący e tamym czasie funkcję ministra odpowiedzialnego za transport Cezary Grabarczyk mianował go prezesem Urzędu Transportu Kolejowego. Od 5 stycznia do 17 czerwca 2012 r. Krzysztof Dyl pełnił obowiązki prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, natomiast 18 czerwca 2012 r. został powołany na prezesa tego urzędu.

Na zdjęciu: Ignacy Góra

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry