Menu
Nowy, specjalistyczny sprzęt na polskich torach

Nowy, specjalistyczny sprzęt na polskich torach

2018-11-08

PKP PLKProfilarka tłucznia, podbijarka torowa i rozjazdowa oraz pojazd inspekcyjny - to najnowsze zakupy PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu technicznego". Do 2021 roku zostanie zakupionych 47 nowych, specjalistycznych maszyn.

Pod koniec września PLK podpisały umowę na zakup profilarki tłucznia o wartości ponad 7 mln zł. Posłuży ona do uzupełniania, zbierania i szczotkowania nadmiaru tłucznia z toru. Urządzenia posiada również możliwość transportowania tłucznia, który jest magazynowany w zbiorniku o pojemności 5m3. Wydajność profilowania toru przez maszynę wynosi 1300 m/h.

To nie jedyny zakup, który usprawni prace na torach. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. planują podpisanie umowy na dostawę wysokiej wydajności podbijarki torowej i rozjazdowej.

Urządzenie, którego działanie polega na unoszeniu toru wraz z jednoczesnym podsypaniem pod podkłady tłucznia, zacznie pracować już od 2021 roku. Pozwoli na sprawne i szybkie prowadzenie prac interwencyjnych, co przełoży się na bezpieczeństwo ruchu kolejowego.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zakupią także nowy pojazd inspekcyjny do wykonywania badań i pomiarów diagnostycznych obiektów inżynieryjnych.

Pomiary są niezbędne do planowania procesów utrzymaniowych, naprawczych, remontowych i modernizacyjncyh oraz monitorowania ewentualnych procesów degradacji.

Do floty nowych maszyn dołączy szynowo-drogowe urządzenie z podnośnikiem koszowym. Urządzenie pozwala na przeglądy trudno dostępnych elementów różnych obiektów np. mostów kolejowych o konstrukcjach uniemożliwiających oględziny z poziomu torów lub terenu.

Korzyści dla wszystkich

Wszystkie nowo zakupione urządzenia zapewnią możliwość szybkiego usuwania usterek na liniach kolejowych, co przełoży się na sprawniejszy i bezpieczniejszy transport osobowy i przewóz towarów. W ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu technicznego" PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zakupią łącznie 47 maszyn o wartości 250 mln zł.

 

Projekt "Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu technicznego" jest współfinansowany przez Unię Europejską za środków Funduszu Spójności w ramach  Programu Operacyjnego Instrastruktura i Środowisko.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
www.plk-sa.pl | www.plk-inwestycje.pl
www.mapadotacji.gov.pl
www.portalpasazera.pl

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry