Menu
Nowe, specjalistyczne maszyny usprawnią prace na torach

Nowe, specjalistyczne maszyny usprawnią prace na torach

2019-02-18

27 grudnia 2018 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na zakup dwóch podbijarek torowych i jednej rozjazdowej na kwotę ponad 81 mln zł. Nowe maszyny zapewnią regularność, punktualność i bezpieczeństwo ruchu kolejowego, pozwalając w krótkim czasie usuwać awarie i ich skutki.

Zakupione pod koniec zeszłego roku maszyny to dwie wysokowydajne podbijarki torowe (Dynamic Tamping Express 09-3X) i jedna rozjazdowa (Unimat 09-4x4/4S Dynamic). Nowe pojazdy regulują położenie torów i rozjazdów, gwarantując szybki i bezpieczny przejazd pociągów. Ich istotną zaletą jest możliwość przywrócenia ruchu zaraz po podbiciu toru, bez wprowadzania czasowych ograniczeń prędkości. Ponadto, zastosowany w podbijarkach system dynamicznej stabilizacji toru umożliwia prowadzenie robót bez konieczności pracy dodatkowej maszyny, co znacznie ogranicza koszty i czas pracy.

Na początku stycznia wybrano również najkorzystniejszą ofertę na zakup dwudrogowego pojazdu służącego do inspekcji obiektów inżynieryjnych. Dzięki zastosowaniu napędu umożliwiającego jazdę zarówno po torach jak i po drogach oraz zamontowaniu wysięgnika z koszem, możliwe będą przeglądy trudno dostępnych miejsc.

– Zakup specjalistycznego sprzętu zwiększy możliwości zespołów kolejowego pogotowia technicznego, odpowiedzialnych za usuwanie usterek i awarii. Nowoczesne maszyny przyspieszą prace na torach i zapewnią utrzymanie właściwego stanu infrastruktury kolejowej, co oznacza sprawniejszy i bezpieczniejszy transport pasażerski i towarowy – mówi Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

W ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu technicznego” PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nabędą łącznie 47 maszyn o wartości 250 mln zł. W latach 2016-2018 PLK podpisały już umowy na zakup profilarki tłucznia oraz 42 wózków motorowych (w tym 36 wózków z oprzyrządowaniem), których podstawowym zadaniem jest przewóz materiałów i specjalistycznego sprzętu do prac interwencyjnych na liniach kolejowych. Nowe pojazdy są szybsze i mocniejsze od używanych dotychczas. 6 nowoczesnych maszyn zasiliło już zespoły techniczne w Bydgoszczy, Łodzi, Wałbrzychu, Krakowie, Gdyni i Poznaniu. Kolejne trafią w 2019 roku do następnych zakładów m.in. w Opolu, Częstochowie, Olsztynie i Zielonej Górze. Nowo zakupiona profilarka tłucznia umożliwi natomiast szybkie wykonywanie prac związanych z profilowaniem podsypki w torze, co przełoży się na sprawniejsze i bezpieczniejsze podróże.

Projekt jest finansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach europejskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry