Menu
Nowa kadencja zarządu PKP Telkol

Nowa kadencja zarządu PKP Telkol

2019-07-25

24 lipca 2019 roku odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki PKP TELKOL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, które zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 oraz udzieliło absolutorium wszystkim Członkom Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2018.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powołało Pana Mirosława Gilarskiego, dotychczasowego Prezesa Zarządu Spółki, na kolejną kadencję. Na stanowisko Członka Zarządu Spółki ds. finansowych został powołany Pan Krzysztof Matey.

Od 24 lipca 2019 roku skład Zarządu PKP TELKOL sp. z o.o. przedstawia się następująco:

 1. Mirosław Gilarski – Prezes Zarządu
 2. Jerzy Szmit – Członek Zarządu ds. technicznych
 3. Krzysztof Matey – Członek Zarządu ds. finansowych

Jednocześnie został powołany skład Rady Nadzorczej PKP TELKOL sp. z o.o. III kadencji:

 1. Jolanta Dębiak – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
 2. Janusz Woźniak- Członek Rady Nadzorczej
 3. Iwona Beata Czech-Wojdecka – Członek Rady Nadzorczej

TAGI

PKP Telkol

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry