Menu
Największy projekt KPK rozpoczęty

Największy projekt KPK rozpoczęty

2017-06-02

Będą krótsze podróże z Lublina do Warszawy – czas przejazdu skróci się do 90 minut. Tylko na odcinku Otwock – Lublin PKP Polskie Linie Kolejowe SA zwiększą komfort obsługi na 34 stacjach i przystankach. Wzrośnie poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. 29 maja 2017 r. w Lublinie, w obecności ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka, podpisano dwie umowy o wartości prawie 1,7 mld zł na modernizację linii kolejowej nr 7 na odcinku Otwock – Lublin.

PKP Polskie Linie Kolejowe SA podpisały dwie z trzech zasadniczych umów na modernizację linii Otwock – Lublin: na kontrakty Pilawa – Dęblin o wartości 735 mln zł i Dęblin – Lublin o wartości 930 mln zł. Łączna wartość podpisanych kontraktów to niemal 1,7 mld zł. W najbliższych dniach podpisana będzie trzecia umowa Otwock – Pilawa o wartości 479,2 mln zł.

W podpisaniu umowy uczestniczyli również: wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, wiceminister infrastruktury i budownictwa Andrzej Bittel, wiceminister rodziny pracy i polityki społecznej Krzysztof Michałkiewicz, a także Prezes PLK SA Ireneusz Merchel.

– Rozpoczynamy dzisiaj realizację największego projektu zapisanego w Krajowym Programie Kolejowym – modernizację linii kolejowej z Warszawy do Lublina. Podpisane umowy to kolejny dowód na znaczne przyspieszenie realizacji Krajowego Programu Kolejowego. Zrealizujemy tę inwestycję w dwóch etapach, jako pierwszy zmodernizujemy odcinek Otwock – Lublin. Jestem przekonany, że inwestycja ta przyniesie korzyści mieszkańcom regionów, zwłaszcza Polski wschodniej. Doskonale wpisuje się ona w nasz program unowocześniania sieci polskiej kolei – powiedział minister Andrzej Adamczyk.

– Dzięki tej inwestycji Lubelszczyzna zostanie dobrze skomunikowana nie tylko z Warszawą,  ale i z innymi ośrodkami w Polsce i na świecie – podkreślił wiceminister Andrzej Bittel.

Modernizacja trasy zwiększy komfort i skróci czas podróży. Przejazd najszybszym pociągiem między Warszawą a Lublinem z prędkością do 160 km/h, po zakończeniu modernizacji całego odcinka od Warszawy do Lublina, zajmie 1,5 godziny. Będzie można uruchomić większą liczbę połączeń lokalnych i regionalnych. Pasażerowie skorzystają z nowoczesnych peronów.

– Wiemy, że inwestycja oczekiwana jest zwłaszcza przez mieszkańców województwa lubelskiego. Chcemy, aby pasażerowie mogli szybko, wygodnie i bezpiecznie podróżować pomiędzy stolicami Mazowsza i Lubelszczyzny. Kompleksowa modernizacja to nowe możliwości dla przewozów regionalnych i międzyregionalnych. „Siódemka” stanowi bowiem główny szlak kolejowy łączący Lublin z ważnymi ośrodkami regionu oraz Polski – powiedział Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych SA.

Nowe przystanki i komfortowe stacje

Modernizacja linii zapewni mieszkańcom lepszy dostęp do kolei w Lublinie. W mieście powstanie nowy przystanek – Lublin Zachód. Na trasie do Otwocka przebudowane będą 34 stacje i przystanki. Zwiększy się m.in. komfort obsługi na stacjach: Lublin, Dęblin, Puławy, Nałęczów, Garwolin, Pilawa, Otwock. Dzięki temu pasażerowie skorzystają z wygodnych peronów, wyposażonych w nowe wiaty, siedzenia oraz system informacji pasażerskiej. Obiekty będą bardziej funkcjonalne, lepiej oznakowane i oświetlone. Wszystkie zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach ruchowych. Będzie 11 nowych podziemnych przejść dla pieszych z windami: Lublin, Lublin Zachód, Motycz, Nałęczów, Puławy Miasto, Dęblin, Sobolew, Garwolin, Pilawa, Celestynów, Otwock.

– Modernizacja trasy Warszawa – Lublin jest bardzo ważną inwestycją dla mieszkańców województwa lubelskiego. Pozwoli na dobre skomunikowanie Lublina z Warszawą oraz innymi ośrodkami regionu i Polski. Zyskają nie tylko mieszkańcy, ale cały region. Zwiększy się jego atrakcyjność, co przyciągnie nowych inwestorów i turystów – powiedział wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.

Krótsza podróż – szybki tor

W ramach prac miedzy Lublinem a Otwockiem PLK zmodernizują 150 km torów i sieci trakcyjnej do prędkości 160 km/h. Budowa drugiego toru między Otwockiem a Pilawą zdecydowanie zwiększy możliwości przejazdu pociągów. Modernizacja obejmie też 17 wiaduktów kolejowych oraz 31 mostów kolejowych.

Ważnym efektem inwestycji będzie wzrost poziomu bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. Zapewnią to m.in. 3 nowe lokalne centra sterowania w: Pilawie, Dęblinie i Lublinie. Wymienione zostaną też 383 rozjazdy i urządzenia sterowania. Bezpieczniej będzie na przejazdach kolejowo-drogowych. Na 68 przejazdach PLK zamontują dodatkowe urządzenia i rogatki. Dwa nowe tunele drogowe całkowicie wyeliminują problemy z przejazdem przez tor.

Przygotowane zmiany w komunikacji

Od połowy czerwca do grudnia 2018 r. między Pilawą a Lublinem będą obowiązywały zmiany w komunikacji. Pociągi z Warszawy do Lublina pojadą objazdem linią nr 30 przez Lubartów, Parczew, Radzyń Podlaski, Łuków i dalej linią nr 2 przez Siedlce i Mińsk Mazowiecki. Mieszkańcy Lubartowa, Parczewa i Radzynia Podlaskiego zyskają bezpośrednie połączenie ze stolicą, a pasażerowie z Łukowa z Lublinem. 

Trasę pomiędzy Lublinem a stolicą obsłuży 8 par pociągów (w tym 1 para wyłącznie weekendowa), a najszybsze pokonają ją w 2 godz. 48 minut. W miejsce pociągów PKP IC na odcinkach Lublin – Nałęczów,  Lublin – Dęblin, Dęblin – Łuków, Puławy Miasto – Łuków oraz Garwolin – Lublin pojadą autobusy. W 2019 roku prace przeniosą się na odcinek między Otwockiem a Pilawą.

Podpisane umowy

Prace na odcinkach Pilawa – Dęblin i Dęblin – Lublin wykonają dwa konsorcja. Pierwszy odcinek Pilawa – Dęblin zostanie zmodernizowany przez konsorcjum spółek Mostostal Kraków S.A., PKP Energetyka S.A. i Schweerbau GmbH & Co. Kg Bauunternehmen za 735 mln zł.

Na drugim odcinku Dęblin – Lublin prace wykona konsorcjum spółek Astaldi S.p.A., Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. Z o.o., Construzioni Linee Ferroviarie S.p.A., „Zhol zhondeushi Company” LLP za 930,5 mln zł.

 

Fot: MIB

TAGI

Ministerstwo Infrastruktury i BudownictwaPKP PLK

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry