Menu
Modernizacja systemu sterowania ruchem kolejowym na stacji Sławków LHS

Modernizacja systemu sterowania ruchem kolejowym na stacji Sławków LHS

2016-11-08

PKP Linia Szerokotorowa Hutnicza planuje modernizację systemu srk na stacji Sławków LHS. Wcześniej podobne prace przeprowadzono na stacji Zamość Bortatycze LHS. Modernizacją systemu sterowania ruchem kolejowym na stacji Sławków LHS zajmie się KZA Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji SA. Celem prac będzie poprawa ruchu kolejowego i przepustowości na końcowej stacji linii szerokotorowej.

Prezes Zarządu PKP LHS Zbigniew Tracichleb podkreślił, że inwestycja wpisuje się w szerokie priorytety spółki dotyczące poprawy bezpieczeństwa. „W tym przypadku możemy ponadto usprawnić funkcjonowanie stacji końcowej, a zatem również zwiększyć przepustowość linii, która ma unikalne znaczenie dla wymiany handlowej Polski ze Wschodem. Stąd decyzja o kolejnej modernizacji” – powiedział Tracichleb.  Z kolei Marcin Augustowski, Prezes Zarządu KZA Przedsiębiorstwa Automatyki i Telekomunikacji SA, zaznaczył, że inwestycja nie tylko poprawi bezpieczeństwo, ale i warunki pracy. „Inwestycja ta pozwoli PKP LHS na zdalne sterowanie urządzeniami srk na całej linii szerokotorowej. W sposób oczywisty poprawi to bezpieczeństwo ruchu kolejowego, jak i warunki pracy załóg. Jesteśmy dumni, że tę inwestycję zrealizuje spółka ze 100% polskim kapitałem” – dodał.

Umowa na modernizację na stacji Sławków LHS dotyczy m.in.: budowy budynku nastawni wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zabudowy komputerowych urządzeń srk i urządzeń przejazdowych dla przejazdów kat. A zlokalizowanych w stacji, zabudowy blokady liniowej Sławków LHS – Bukowno LHS. W ramach porozumienia powstaną również: oświetlenie stacji, elektryczne ogrzewanie rozjazdów, system telewizji przemysłowej oraz rezerwowe źródło zasilania.

Sławków to najważniejsza i największa pod względem ilości przyjmowanych i wysyłanych ładunków stacja PKP LHS. Potrzeba przebudowy urządzeń srk na system nowej generacji (komputerowy) wynika z dążenia do poprawy bezpieczeństwa prowadzenia ruchu pociągów na przyległym szlaku i pracy manewrowej w stacji oraz dojazdach do bocznic. Zabudowane komputerowe urządzenia srk zapewnią pełną kontrolę niezajętości torów i rozjazdów. Dzięki modernizacji ograniczona zostanie konieczność ruchu pieszego w obszarze stacji, a tym samym poprawi się bezpieczeństwo pracy. Za sprawą wprowadzenia nowoczesnego systemu komputerowego skróci się czas obsługi pociągów, co pozwoli ograniczyć zużycie paliwa, a zatem zmniejszyć koszty.

 

Na zdjęciu od lewej: Prezes Zarządu PKP LHS Zbigniew Tracichleb oraz Prezes Zarządu KZA Marcin Augustowski
Fot: PKP LHS

TAGI

LHS PKP

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry