Menu
Modernizacja stacji Skierniewice

Modernizacja stacji Skierniewice

2016-05-30

W maju zakończy się kolejny etap prac modernizacyjnych w Lokalnym Centrum Sterowania w Skierniewicach (LCS). PKP Polskie linie Kolejowe przeprowadzają właśnie ostatnie testy: łączności z dróżnikami, przekazywania informacji o pociągach oraz funkcjonowania systemów zdalnego sterowania ruchem kolejowym. Od czerwca wszystkie nowe urządzenia sterowania ruchem zostaną włączone do eksploatacji. Dalsze plany zakładają poprawienie poziomu bezpieczeństwa w komunikacji Skierniewic. Do września potrwa przebudowa czterech przejazdów kolejowo-drogowych, obejmująca zainstalowanie nowej sygnalizacji, monitoringu oraz rogatek, a także położenie bardziej odpornej i mniej podatnej na zniszczenia nawierzchni.

Lokalne Centrum Sterowania w Skierniewicach obsługuje podróżnych jadących m.in. z Warszawy, Łodzi czy Łowicza. Dzięki nowym urządzeniom LCS zapewnia płynny przejazd pociągów z maksymalną prędkością 160 km/h na odcinku Żyrardów – Skierniewice, 140 km/h na odcinku Skierniewice – Koluszki oraz do 120 km/h w obrębie stacji Skierniewice. System komputerowy Centrum nadzoruje pięćdziesiąt kilometrów zmodernizowanych torów i siedemdziesiąt pięć rozjazdów. Na miejscu pracuje trzech dyżurnych ruchu, zespół automatyków i drużyny techniczne, odpowiedzialne za monitorowanie i ewentualne naprawy urządzeń. Lokalne Centrum Sterowania zostało wyposażone w odrębny system zasilania, gwarantujący nieprzerwaną pracę nawet w przypadku przerwy w dostawie prądu.

Modernizacja stacji w Skierniewicach rozpoczęła się w lutym 2014 roku. W roku 2015 oddano nowy peron oraz kładkę dla pieszych. Zakończenie prac w Lokalnym Centrum Sterowania planowane jest na sierpień tego roku. W sumie na modernizację stacji PKP PLK przeznaczyły 250 mln złotych netto.

 

Zdjęcie: PKP PLK

TAGI

infrastrukturaPKP PLK

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry