Menu
Modernizacja na linii Katowice - Kraków

Modernizacja na linii Katowice - Kraków

2016-08-31

PKP Polskie Linie Kolejowe SA rozpoczęły modernizację odcinka linii pomiędzy Krzeszowicami a Krakowem Mydlnikami. Zaplanowane prace będą kosztowały 352 mln złotych i zapewnią podróżnym lepszy dostęp do kolei oraz krótsze podróże na odcinku od Krakowa do Katowic.

W ramach inwestycji przewidziano: modernizację torów, sieci trakcyjnej, urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz remont sześciu wiaduktów, ośmiu mostów i dwóch przejść pod torami (w Rudawie i Zabierzowie). Zmodernizowane zostaną także perony między innymi w Rudawie, Zabierzowie, Mydlnikach, Wapienniku czy Zbierzowie.

Prace rozpoczęły się w lutym. Do tej pory wykonawca przeprowadził roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, tj. wycinkę drzew oraz krzewów, przebudowę sieci teletechnicznych, a także instalacji gazowych i wodociągowych. Na początku sierpnia zamknięty został jeden z dwóch torów. Obecnie wykonawca wymienia grunt i wzmacnia nasypy pod nowy tor. Na modernizowanym odcinku budowane są nowe przepusty.

Zakończenie prac przewidziano na przełom 2017 i 2018 roku.

Projekt jest realizowany z funduszy unijnych programu „Łącząc Europę”.

 

Fot: PKP PLK

 

TAGI

infrastrukturaPKP PLK

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry