Menu
Lepsze możliwości komunikacji kolejowej na Mazurach

Lepsze możliwości komunikacji kolejowej na Mazurach

2017-09-08

28 sierpnia br. w Ełku PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę o wartości 290 mln zł na realizację projektu, dotyczącego prac na 112 km linii Szczytno – Ełk.

Jak podkreślał Jerzy Szmit, wiceminister infrastruktury i budownictwa, efektem podpisanej umowy będą zarówno dobre podróże w regionie, jak i większe możliwości dla transportu towarowego.

– Sprawna realizacja Krajowego Programu Kolejowego pokazuje, że rząd konsekwentnie przywraca i tworzy na Warmii i Mazurach lepsze możliwości komunikacji i likwiduje wykluczenie komunikacyjne – dodawał Szmit.

Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych SA, zwraca uwagę, że wartość podpisanych przez PLK umów przekroczyła 13 mld zł. Efektem zakładanych prac mają być nie tylko krótsze podróże, ale również modernizacja stacji i przystanków. To dobra wiadomość dla pasażerów, podróżujących na trasie Ełk – Szczytno oraz Olsztyn – Szczytno – Ełk. Pierwszą trasę będzie można pokonać w ciągu 1h 32 min (obecnie: 2h 54 min), zaś drugą w czasie 2h 11 min (obecnie: 3h 3 min). Taki efekt będzie można osiągnąć dzięki zwiększonej przepustowości linii czy zlikwidowaniu ograniczeń prędkości, które obecnie uniemożliwiają podniesienie komfortu podróży. Na 112-kilometrowym odcinku zostaną wymienione tory, a także wyremontowane mosty i przepusty. Zostanie zwiększona nie tylko prędkość przewozów pasażerskich (do 120 km/h), ale również zyskają przewozy towarowe, których składy będą mogły podróżować po szynach z prędkością do 80 km/h.

Dzięki powyższej inwestycji podniesie się komfort obsługi na 4 zmodernizowanych stacjach – Szczytno, Drygały, Spychowo oraz Pisz, a pasażerowie zyskają 14 przebudowanych i jeden nowy przystanek – Pisz Wschód. Zmianie ulegnie wyposażenie peronów, m.in. zamontowane będą wiaty, nowe oświetlenie, czytelna informacja pasażerska czy wyraźne oznakowanie. Obiekty zostaną również dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Nie trudno zauważyć, że działania PLK poprawią komunikację na Warmii i Mazurach. M.in. zwiększy się dostęp do atrakcyjnych miejscowości wypoczynkowych (Ruciane Nida, Pisz) oraz poziom bezpieczeństwa pasażerów pociągów i kierowców. Skorzystają na tym również mieszkańcy regionu, którzy szybciej dojadą do pracy i szkół.

Modernizacja linii Ełk – Szczytno to kolejny etap prac na linii nr 219 z Olsztyna do Ełku (na odcinku Olsztyn – Szczytno linia została zrewitalizowana w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013). „Prace na linii kolejowej nr 219 Szczytno – Ełk” realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Wykonawcą jest firma TORPOL SA, lider budownictwa kolejowego w Polsce. Wartość umowy wynosi ok. 290 mln zł netto, 85% jest finansowana ze środków UE. Zakładany czas realizacji powyższej inwestycji to 24 miesiące.

EG

 

Fot: PLK

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry