Menu
Krajowy Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP

Krajowy Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP

2019-01-28

W dniach 21 – 25 stycznia 2019 roku w Nowym Dworze Mazowieckim odbywał się XXVIII Krajowy Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP.

Był to zjazd sprawozdawczo – wyborczy. Po wyborze komisji mandatowo-skrutacyjnej i prezydium zjazdu dokonano wyboru na okres całej kadencji nowe komisje:

 • wyborczą,
 • wniosków i uchwał.

Przedstawione zostały sprawozdania z działalności w poprzedniej kadencji:

 • Rady Krajowej ZZDR PKP,
 • Skarbnika,
 • Krajowej Komisji Rewizyjnej,
 • Komisji Statutowej,

Sprawozdania zostały przyjęte, a ustępującym władzom udzielono absolutorium.

Delegaci wybrali władze Związku na kolejną VIII kadencję.

Na Przewodniczącego Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP na VIII kadencję został wybrany Aleksander Motyka.

Wybrano także nową Komisję Statutową, Krajową Komisję Rewizyjną oraz Kapitułę odznaczenia „Zasłużony dla ZZDR PKP”. Delegaci wybrali także Redaktora odpowiedzialnego biuletynu „Na nastawni”.

Przyjęto także Uchwałę programową na nową kadencję. Po zakończeniu drugiego dnia obrad zwołano I nadzwyczajną Radę Krajową VIII kadencji. 

W trzecim dniu XXVIII – sprawozdawczo-wyborczego KZD ZZDR PKP – gośćmi Zjazdu byli:

 • Przewodniczący OPZZ Jan Guz,
 • Dyrektor wydziału polityki społecznej Centrali OPZZ Bogdan Grzybowski,
 • Prezes PKP SKM sp. z o.o. w Trójmieście Maciej Lignowski,
 • Prezes Zarządu PKP PLK S.A. Ireneusz Merchel,
 • Dyrektor Biura Spraw Pracowniczych Centrali PKPPLK S.A. Grażyna Blicharz,
 • Dyrektor Biura Spraw Zarządzania Zasobami Ludzkimi Spółki CARGO SERVICE Katarzyna Kiryłło,
 • Dyrektor PKP PLK S.A. ZLK Warszawa Piotr Siemianowski.

Delegaci mieli okazję zadać szereg pytań związanych z aktualnymi projektami i regulacjami w obszarze praw pracowniczych oraz z obecną sytuacją zarówno w poszczególnych spółkach Grupy PKP jak i w całej branży związanej z transportem kolejowym.

TAGI

ZZDR PKP

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry