Menu
Konsultacje Krajowego Programu Kolejowego: kolej wraca na Warmię i Mazury

Konsultacje Krajowego Programu Kolejowego: kolej wraca na Warmię i Mazury

2016-07-26

Przekazany właśnie do konsultacji Krajowy Program Kolejowy przewiduje siedem projektów w województwie warmińsko-mazurskim. Ich łączna wartość wynosi ponad 2,3 mld złotych. Na liście podstawowej znalazło się pięć projektów (1,5 mld złotych), a na rezerwowej – dwa (750 mln złotych).

Wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki uważa, że planowane inwestycje pomogą nie tylko mieszkańcom, ale też przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu. „Propozycja rozwoju kolei w województwie warmińsko-mazurskim, przedstawiona w Krajowym Programie Kolejowym, dla mieszkańców oznacza wygodniejszą obsługę komunikacyjną – wyjaśnił. – To również otwarcie regionu i większe możliwości dla gospodarki i korzystniejsze warunki dla rozwoju turystyki”.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit podkreślił, że prace uwzględnione w Programie Kolejowym wpisują się w szerszą perspektywę inwestycyjną. „Przekazany do konsultacji Krajowy Program Kolejowy, obiecujący początek działalności lotniska w Szymanach, budowa kanału przez Mierzeję Wiślaną oraz programy budowy dróg zapewnią zdecydowaną poprawę systemu komunikacji Warmii i Mazur oraz dogodne połączenie w regionie i z całym krajem” – powiedział.

„W poprzedniej perspektywie modernizacja kolei objęła linię na obrzeżach województwa – dodał Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych SA. – Obecna perspektywa i KPK zakładają znaczną poprawę podróży koleją w regionie. Mieszkańcy Warmii i Mazur będą mogli korzystać z krótszych podróży m.in. z Olsztyna do Ełku, Korsz, Braniewa i Działdowa. Dzięki inwestycjom PKP Polskich Linii Kolejowych SA zwiększy się atrakcyjność regionu i znaczenie kolei dla gospodarki”.

Poniżej przedstawiamy pełną listę projektów zawartych w Krajowym Programie Kolejowym.

Projekty na liście podstawowej:

 1. Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją (POIiŚ)
 2. Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo – Olsztyn (PO PW)
 3. Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Ełk – Szczytno (PO PW)
 4. Rewitalizacja linii kolejowej nr 221 Gutkowo – Braniewo (RPO)
 5. Prace na linii nr 353 na odcinku Jabłonowo Pom. – Iława – Olsztyn – Korsze (śr. krajowe)


Lista rezerwowa

 1. Prace na linii kolejowej E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (gr. państwa) (CEF)
 2. Rewitalizacja linii kolejowej nr 220 na odcinku Olsztyn – Gutkowo (RPO)


Podstawowe efekty prac – skrócenie czasu przejazdu:

 • w relacji Korsze – Ełk o ok. 32 min z 1h 36 min do ok. 1h 04 min;
 • w relacji Olsztyn – Korsze o ok. 5 min z obecnych 48 min do ok. 43 min;
 • w relacji Olsztyn - Korsze – Ełk o ok. 37 min z 2h 24 min do ok. 1h 47 min;
 • w relacji Działdowo – Olsztyn o ok. 16 min z 1h 17 min do ok. 1h 01 min;
 • w relacji Warszawa Centr.– Olsztyn Główny o ok. 16 min z 2h 28 min do ok. 2h 12 min;
 • w relacji Iława – Olsztyn o ok. 6 min z obecnych 50 min do ok. 44 min;
 • w relacji Szczytno – Ełk o ok. 1h 22 min z 2h 54 min do ok. 1h 32 min;
 • w relacji Olsztyn – Szczytno – Ełk o ok. 1h 22 min z 3h 33 min do ok. 2h 11 min;
 • w relacji Gutkowo – Braniewo: obecny czas jazdy: 1h 49 min; docelowy czas jazdy przy maksymalnej prędkości 120 km/h: ok 1h 18 min;
 • w relacji Białystok – Ełk – Suwałki do ok. 1h 29 min.

 

Fot: PKP PLK

TAGI

infrastrukturaKrajowy Program KolejowyPKP PLK

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry