Menu
2018-10-17

Podczas VII konferencji „Koleje regionalne i aglomeracyjne – doświadczenia i perspektywy” odbył się konkurs  „Przestrzeń dla wszystkich” w kategoriach „Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób o ograniczonej mobilności” oraz „Innowacja roku przyjazna dla osób o ograniczonej mobilności”.

Celem konkursu było propagowanie idei dostępności obszarów użyteczności publicznej dla osób o ograniczonej mobilności. Do konkursu zgłosiła się duża grupa podmiotów dla których pomoc osobom ze szczególnymi potrzebami jest bliska sercu.

Organizatorem konkursu była Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Jury w składzie: Adam Musiał- Dyrektor Generalny Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei,  Dorota Markiewicz- Dyrektor Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, Ewa Raczyńska-Buława -  Pełnomocnik Zarządu ŁKA ds. osób niepełnosprawnych Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o., Grzegorz Kozłowski- Przewodniczący Polska Fundacja Osób Słabosłyszących, Piotr Witek – Przedstawiciel Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Anna Woźniak-Szymańska- Prezes                Polski Związek Niewidomych, Piotr Kowalski –Przedstawiciel Oddział Łódzki Polskiego Związku Głuchych, dr hab. inż. arch Marek Wysocki - Ekspert ds. Dostępności m. Gdyni, prof. nadzw.  Politechniki Gdańskiej oraz Andrzej Wasilewski - Członek Zarządu Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. (przewodniczący) odbyło w dniu 11 października 2018 roku dwa posiedzenia.

Na drugim posiedzeniu, jury pod przewodnictwem Andrzeja Wasielewskiego, podjęło decyzję o przyznaniu  I miejsca w kategorii nagrodzeniu „Innowacja roku przyjazna dla osób o ograniczonej mobilności” firmie

NOVATEL Sp. z o.o.

II miejsce w tej kategorii otrzymała natomiast

TRANSITION TECHNOLOGIES

Kapituła podjęła  ponadto decyzję o wręczeniu nagrody specjalnej panu Maciejowi Kasperkowiakowi za promowanie idei dostępności przestrzeni publicznej dla osób słabosłyszących.

Jednocześnie jury nie przyznało nagród w kategorii „Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób o ograniczonej mobilności”.

Laureatom gratulujemy!

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry