Menu
Konferencja: Jakość publicznych inwestycji budowlanych zaczyna się od ustawy Pzp

Konferencja: Jakość publicznych inwestycji budowlanych zaczyna się od ustawy Pzp

2017-01-09

Zapraszamy Państwa na Konferencję: „Jakość publicznych inwestycji budowlanych zaczyna się od ustawy Pzp”, która odbędzie się w Warszawie w dniu 11 stycznia 2017 r.

Podczas Konferencji wystąpią autorytety z UZP, GDDKiA, OIGD, SIDiR, NBP, KZP, holenderski ekspert z zakresu BVP oraz przedstawiciele Wykonawców.

 • Dlaczego lipcowa nowelizacja nie w pełni transponuje przepisy unijne? Co jeszcze się zmieni PZP?
 • Jak KIO wykłada znowelizowane przepisy?
 • Czy nowe przepisy chronią wykonawców i zamawiających przed oferowaniem / akceptowaniem ceny rażąco niskiej podczas ewentualnego kryzysu gospodarczego?
 • Dlaczego BVP jest tak skuteczna w Holandii, lecz nie ma siły przebicia w Polsce?
 • Czy „firma w teczce” wciąż może na cudzym potencjale wygrać przetarg, czyli jak weryfikować wykonawców, podwykonawców i dalszych podwykonawców?

Analiza powyższych oraz wielu innych zagadnień, uwzględniająca różne punkty widzenia, tylko na ww. Konferencji!

Zapraszamy do rejestracji!

 

PROGRAM KONFERENCJI:

08:30 – 09:00      Rejestracja uczestników, poranna kawa z croissant’em

09:00 – 09:15      Przywitanie prelegentów i uczestników, Żaklina Ossowska, Prezes Grupy Doradczej KZP

09:15 – 09:45      ZAŁOŻENIA DYREKTYWY VS. NOWELIZACJA PZP. GENEZA PROBLEMÓW Z POLSKĄ USTAWĄ PZP, r.pr. Dariusz Ziembiński, Kancelaria Ziembiński & Partnerzy

09:45 – 09:50      Komentarze uczestników

09:50 – 10:20      SPOŁECZNY WYMIAR ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, Sylwia Szczepańska, Główny Ekspert ds. Zamówień Publicznych w NSZZ „Solidarność”

10:20 – 10:25      Komentarze uczestników

10:25 – 11:10      BEST VALUE PROCUREMENT – ZAŁOŻENIA IDEOWE. DOŚWIADCZENIE HOLENDERSKIE, Adw. Gijs Verberne, Partner w holenderskiej Kancelarii Van Doorne

11:10 – 11:15      Komentarze uczestników

11:15 – 11:45      BEST VALUE PROCUREMENT – POLSKA RZECZYWISTOŚĆ, Michał Skorupski, Dyrektor Dep. Dużych Projektów Budowlanych w KPMG, członek SIDiR

11:45 – 11:50      Komentarze uczestników

11:50 – 12:20      JAKI WPŁYW MA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA NALEŻYTE WYKONANIE UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE, Karolina Prygiel, Ekspert ds. Zamówień Publicznych w CH2M HILL

12:20 – 12:25      Komentarze uczestników

12:25 – 13:00      Lunch

13:00 – 13:30      CZY NOWELIZACJA USTAWY PZP GWARANTUJE WYBÓR OFERTY Z REALNĄ CENĄ PODCZAS KRYZYSÓW GOSPODARCZYCH?, Barbara Dzieciuchowcz, Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa

13:30 – 13:35      Komentarze uczestników

13:35 – 14:20      WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ A WERYFIKACJA OSTATECZNEGO WYKONAWCY ZAMÓWIENIA (W TYM PODWYKONAWCÓW I DALSZYCH PODWYKONAWCÓW). MINIMALIZOWANIE RYZYKA NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY W ŚWIETLE NOWELIZACJI PZP, Izabela Kornas, Dyrektor Dep. Postępowań Przetargowych w GDDKiA

14:20 – 14:25     Komentarze uczestników

14:25 – 14:55     ANALIZA „KAMIENI MILOWYCH” ORZECZNICTWA KIO, DOTYCZĄCYCH ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW USTAWY PZP, Jacek Jerka, Dyrektor w Dep. Koordynacji i Realizacji Zakupów w NBP

14:55 – 15:00     Komentarze uczestników

15:00 – 15:45     ANALIZA PORÓWNAWCZA STOSOWANYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT PRZED NOWELIZACJĄ I PO NOWELIZACJI, dr Izabela Fundowicz, Naczelnik Wydziału Analiz Orzecznictwa w Dep. Prawnym Urzędu Zamówień Publicznych

15:45 – 15:50     Komentarze uczestników

15:50 – 16:00     Podsumowanie, r.pr. Dariusz Ziembiński, Kancelaria Ziembiński & Partnerzy

16:00 – 16:05     Pożegnanie prelegentów i uczestników, Żaklina Ossowska, Prezes Grupy Doradczej KZP

TAGI

Patronat Raportu Kolejowego

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry