Menu
KONFERENCJA ART 2016

KONFERENCJA ART 2016

2016-12-13

W dniach 9-10 listopada 2016 r. w Warszawie odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Najnowsze technologie w transporcie szynowym”, organizowana cyklicznie przez Instytut Kolejnictwa wspólnie z Wydziałem Transportu Politechniki Warszawskiej.

Tegoroczne wydarzenie powiązane było z obchodami Jubileuszu 65-lecia Instytutu Kolejnictwa. Konferencję rozpoczęła uroczysta sesja jubileuszowa poświęcona 65-letniej działalności IK. Gośćmi honorowymi tej sesji byli m.in. Andrzej Bittel, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa; Wojciech Wawrzyński, Prorektor Politechniki Warszawskiej oraz inni goście z krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich i badawczych.

Podczas uroczystej sesji została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Instytutem Kolejnictwa a Naukowo-Badawczym Instytutem Transportu „Transtechnika” na Białorusi, reprezentowanym przez Dyrektora Walerija Siemionowicza Mileńkija. Ambasadę Republiki Białorusi w Polsce reprezentowała Olga Suromeiko, zastępca przedstawiciela handlowego. Jest to praktyczna realizacja uzgodnień międzynarodowych na wysokim szczeblu, dokonanych przez  Wicepremiera Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka, którzy wcześniej przeprowadzili wizyty na Białorusi.

Konferencję rozpoczęła sesja plenarna poświęcona certyfikacji w transporcie szynowym. Przewodniczyła jej prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna, Dziekan Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej.

Trwająca dwa dni konferencja zgromadziła około 140 uczestników, w tym prelegentów, wśród których znajdowali się przedstawiciele wyższych uczelni, tj. Politechnik: Warszawskiej, Poznańskiej, Krakowskiej oraz Gdańskiej, a także Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetu Humanistyczno-Technologicznego w Radomiu, Szkoły Głównej Handlowej, instytutów badawczych: Instytutu Mechaniki Precyzyjnej,  Instytutu Technologiczno- Humanistycznego w Radomiu, Instytutu Pojazdów Szynowych, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Instytut Logistyki i Magazynowania.

Obecni byli także przedstawiciele urzędów administracji państwowej: UTK, MIR oraz kilkunastu spółek kolejowych i przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych związanych z transportem szynowym: BOMBARDIER, COVER, Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o., Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o., PESA, PKP Budownictwo Sp .z o.o., PKP CARGO SA, PKP PLK, PKP SA, SHIM-POL, STADLER, STRABAG, TAPS. W konferencji udział wzięli również goście z zagranicy: z Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (EUAR), Austrii, Białorusi, Czech, Niemiec, Ukrainy.

Konferencja obejmowała następujące obszary badawcze: Ruch kolejowy i eksploatacja kolei, Infrastruktura transportu szynowego, Sterowanie ruchem i teleinformatyka kolejowa, Trakcja i pojazdy szynowe, Inżynieria materiałowa i recykling w transporcie szynowym. Łącznie przedstawiono 61 referatów w tym 6 zagranicznych. Artykuły przygotowane na konferencję będą zamieszczone w czasopiśmie naukowym „Problemy Kolejnictwa”, wydawanym  przez Instytut Kolejnictwa.

Materiał, fot.: Konferencja ART

TAGI

Instytut Kolejnictwa

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry